Beschermde soort, de hardhouten basten werden vroeger veel gebruikt voor schepenbouw en pilaren voor huizen. 

Gem. leeftijd

200 jaar

CO2-compensatieperiode

Eerste 25 jaar

Jaarlijkse CO2-compensatie

40 Kg

Totale CO2-compensatie

1000 Kg

Erythrophleum fordii is een plantensoort uit de familie Fabaceae. Het is een boom van ongeveer 10 meter hoog, soms wel 30 meter hoog. Het wordt gevonden in het zuidoosten van China, Taiwan en Vietnam. Het is een waardevolle houtboom die wordt bedreigd door overexploitatie.

Oost Azie – Vooral Zuid China, Noord Vietnam. Vaak de dominante boom in moesson- of regenwouden op hoogtes tot 800 meter