Diervoeding | Bijenteelt | Insecticide | Schaduw | Traditionele geneeskunde | Sier |

Gem leeftijd

70 jaar

CO2-compensatieperiode

Eerste 20 jaar

Jaarlijkse CO2-compensatie

14 Kg

Totale CO2-compensatie

280 Kg

De flamboyant (Delonix regia) is een plant uit de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae). 

Het is een tot 18 m hoge boom met een tot 20 m brede, schermvormige kroon. De bladeren zijn afwisselend geplaatst en elk blad bestaat uit honderden, tot 1 cm lange, lichtgroene deelblaadjes die zich in de avond samenvouwen. In droge tijden kunnen de bladeren afvallen, maar de boom blijft zelden lang kaal.

De bloemen verschijnen meestal tegelijk met de nieuwe bladeren aan het eind van de droge tijd in eindstandige bloeiwijzes. De bloemen zijn oranjerood en de vijf kelkbladeren zijn van buiten groen en van binnen rood. De bloemen worden vooral bestoven door dagvlinders, maar kunnen ook door andere insecten en zelfs vogels worden bestoven.

De vruchten zijn meestal iets gebogen peulvruchten, deze blijven tot de volgende bloeitijd aan de boom hangen.

Delonix regia (Flabloyant) is endemisch in de droge loofbossen van Madagaskar, maar is wereldwijd geïntroduceerd in tropische en subtropische gebieden. In het wild wordt het bedreigd, maar het wordt elders op grote schaal gekweekt en wordt op veel van de plaatsen als genaturaliseerd beschouwd.

De Flaboyant vereist een tropisch of bijna tropisch klimaat, maar kan droogte en zoute omstandigheden verdragen. Het geeft de voorkeur aan een open, goed doorlatende zand- of leembodem verrijkt met organisch materiaal. De boom houdt niet van zware of kleigronden en bloeit uitbundiger als hij licht gedroogd wordt gehouden.

De Flamobyant wordt (meestal voor zijn sier) geplant in mediterrane delen van Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika, Israël, Jordanië en Cyprus. Verder ook in Azië, het Indiase subcontinent en Australië.