Dankjewel!

💚 Zonder financiële steun komt een initiatief niet verder

Nederlanders zijn vaak onbekend met de schadelijke gevolgen van glyfosaat ☠️. Overweeg een eenmalige bijdrage om onze bewustmakingscampagne te ondersteunen. Elke donatie wordt volledig geïnvesteerd in de campagne 📣. Eventuele overschotten worden toegewijd aan een van onze vele herbebossingsprojecten.🌳🌳

Ons doel 40k handtekeningen

Zodra we 40.000 handtekeningen bereiken, wordt de Tweede Kamer verplicht om dit onderwerp op de agenda te zetten voor behandeling.