2050

We staan voor een gigantische uitdaging: in 2050 willen we wereldwijd onze impact op het milieu drastisch verminderd hebben. Bedrijven spelen hier een cruciale rol in. Tegen die tijd moeten ze hun CO2-uitstoot fors hebben verlaagd door over te stappen op duurzame praktijken.

2050 is een kanteljaar in de strijd tegen klimaatverandering. Overheden en bedrijven over de hele wereld zetten zich dan ook in om significante stappen te zetten in de richting van een groenere en duurzamere toekomst.

In een notendop

Kuwi.org ondersteunt ondernemingen bij het realiseren van hun klimaatdoelstellingen door hen de mogelijkheid te bieden klimaatpartner te worden. Echter, in onze interacties met diverse bedrijven, stuiten we op ondernemingen die reeds op eigen kracht en zonder externe ondersteuning alle benodigde maatregelen hebben getroffen om de klimaatdoelstellingen voor 2050 te behalen.

In dit licht heeft Kuwi.org het initiatief 2050CORP in het leven geroepen. Dit programma is specifiek gericht op het erkennen en belonen van bedrijven die, geheel op vrijwillige basis en uit eigen beweging, aanzienlijke vooruitgang boeken in het nastreven van de klimaatdoelen voor 2050.

FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.