Kuwi.org

De partner in CO₂-reductie

Vrijwillige CO₂-compensatie

De wereld is op weg naar Net Zero, daarom compenseren steeds meer bedrijven hun ecologische voetafdruk door financieel bij te dragen aan duurzame projecten over de hele wereld. Hierdoor generen we collectief hoogwaardige CO₂ kredieten om emissie te compenseren.

Vrijwillige koolstofkredieten komen voort uit investeringen in projecten die de hoeveelheid koolstofdioxide (CO₂) in de atmosfeer verminderen. Dit wordt gedaan door ofwel CO₂ te verwijderen ofwel uitstoot te vermijden die zonder actie wel zou hebben plaatsgevonden.

Weet je niet goed wat CO₂ kredieten inhouden? Lees dan een van onderstaande artikelen. 

De juiste kredieten voor jouw bedrijf

We zijn breed actief op markten voor vrijwillige emissies en kunnen je helpen emissies te compenseren met koolstofkredieten, certificaten voor hernieuwbare energie en op de natuur gebaseerde oplossingen.

De prijzen van koolstofkredieten varieert afhankelijk van het project, het type krediet en vraag en aanbod in de markt. Carbon credits worden verhandeld op verschillende beurzen en vrij verkrijgbare markten. Met onze kennis weten we op het juiste moment de beste kredieten in te kopen. 

De onderliggende kosten van een koolstofkrediet hangen samen met:

 1. He type project: Natuurprojecten, zoals het aanplanten van bos zijn duurder in vergelijking met projecten voor hernieuwbare energie.
 2. Volume: Zoals in de meeste markten is bulkaankoop goedkoper. Daarom kopen we bij Kuwi.org kredieten in op schaal. Hierdoor kunnen we ook onze kleinere klanten kredieten aanbieden tegen gunstige prijzen.
 3. Vintage: de ‘vintage’ verwijst naar het jaar waarin de geverifieerde CO2-vermijding plaatsvond. Omdat CO2-vermijdingsprojecten vele jaren lopen worden niet alle credits elk jaar verkocht. Hierdoor circuleren er kleinere volumes op de markten en deze zijn vaak goedkoper om aan te kopen. Wij kopen alleen credits met jaargangen van 10 jaar of minder. Zo zijn we ervan verzekerd dat er de kredieten zijn voldoen aan recente standaarden en methodes. 

Transparant en eerlijke prijzen

Kuwi.org is een non-profit. Daarom hanteren we alleen een kleine toelage op onze inkoopprijs ten behoeven van onze overhead kosten. 

Vrijwillige CO₂-kredieten (ook wel non-compliance carbon credits) kunnen worden gekocht via handelsplatformen, makelaars en aanbieders van CO₂-compensatie.

Kuwi.org is een aanbieder en makelaar. Aanbieder omdat we zelf kredieten genereren door te investeren in CO₂ reductieprojecten, en makelaar omdat we meer CO₂ kredieten nodig hebben voor onze community dan we genereren. 

Wij kopen deze kredieten in bulk en stellen ze in delen ter beschikking aan onze leden.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de CO2-kredieten onafhankelijk zijn geverifieerd en gecertificeerd, zoals door de Verified Carbon Standard of de Gold Standard.

Daarnaast moet je er ook voor zorgen dat de kredieten “aanvullend” zijn. Dat betekent dat ze alleen de emissiereducties vertegenwoordigen die zonder het project niet zouden hebben plaatsgevonden.

De levensduur van koolstofkredieten hangt af van het type krediet en het specifieke project, waarbij sommige kredieten tientallen jaren meegaan, terwijl andere binnen een paar jaar met pensioen gaan.

In de context van koolstofkredieten verwijst “pensionering” naar het proces het uit de roulatie halen van een koolstofkrediet. Koolstofcredits vertegenwoordigen het recht om een bepaalde hoeveelheid kooldioxide of het equivalent daarvan uit te stoten en kunnen op koolstofmarkten worden gekocht en verkocht.

Zodra een koolstofkrediet is gebruikt om emissies te compenseren, wordt het beschouwd als “gepensioneerd” en kan het niet langer worden gebruikt om emissies te compenseren.

Het pensioenproces wordt uitgevoerd door de koper van het krediet en wordt vaak bijgehouden via een register of database. Pensioen is een van de manieren om ervoor te zorgen dat koolstofkredieten niet dubbel worden geteld of meerdere keren worden gebruikt om emissies te compenseren.

Het proces van buitengebruikstelling zorgt er ook voor dat de CO₂-credits worden geverifieerd en niet frauduleus of dubbel worden uitgegeven. Het is belangrijk dat de CO₂-credits afkomstig zijn van een gelegitimeerd compensatieproject en dat de projectontwikkelaar kan aantonen dat de emissiereducties reëel en aanvullend waren.

Verschillende koolstofkredietnormen hebben verschillende regels en procedures voor pensionering, waarbij sommige normen een openbare kennisgeving vereisen vóór pensionering, en andere vereisen een bewijs dat het koolstofkrediet in een register is stopgezet.

Voor een goede boekhouding en opvolging van de emissiereductie is het ook belangrijk dat de credit pensionering wordt bijgehouden.

efficiënte cookstoves

Om je goed te kunnen helpen met de juiste aanbieding, is het belangrijk de behoefte in kaart te brengen. Denk alvast aan:

 • Herkomst van de kredieten
 • Belangrijke SGD’s voor jouw bedrijf
 • Nature based of hernieuwbare energie
 • Gemeenschapsprojecten zoals;
  • Schoon water
  • Efficiënte fornuizen
  • Agroforestry 
 • Andere type projecten zoas; 
  • Biogas
  • Carbon framing
  • Stortgas

Samen zoeken we naar een koers in compensatieprojecten die past in het klimaatbeleid en aansluit op het programma voor verantwoord ondernemen van jouw bedrijf. 

 

Ons aanbod voldoet aan de hoogste standaarden

We ondersteunen diverse compensatieprojecten en kunnen je een mooie mix aan kredieten verzorgen.  Het gaat onder meer om projecten zoals efficiënte fornuizen, biogas, bosbouw en hernieuwbare energie.

Elk project wordt door een derde partij goedgekeurd via accreditatie programma’s zoals Gold Standard, VCS, REDD(+), BER en CER. De afvang, reductie en verwijdering van CO₂-reductie (ofwel geverifieerde emissiereducties), worden secuur gemonitord en verhandeld in de vorm van CO₂-certificaten. De baten uit de carbon credits dragen bij aan projectfinanciering en de ontwikkeling van nieuwe projecten.

Draag bij aan Sustainable Development Goals

Als je voor gemeenschapsprojecten kiest, draag je bij aan diverse ontwikkelingsdoelen van de VN.