kuwi.org

Klimaatactie binnen handbereik

Eenvoudige en impactvolle manieren om de klimaatverandering collectief om te keren.

Het klimaat wacht niet op de politiek

Samen met jou investeren we in klimaatneutrale oplossingen, zoals hernieuwbare energie, herbebossing en CO2-compensatie. Al duizenden burgers en bedrijven helpen mee naar netto-nul in 2050

Onze leden hebben collectief

8.400.000

Ton CO₂e gereduceerd

1.000.000 🎂

Bomen geplant

Video afspelen

Ons werk

Door in te zetten op de thema’s bossen, dierenrijk en zeeleven werken we aan een klimaatneutrale aarde die leeft in harmonie met de natuur. CO₂-reductie is niet het enige doel.

Sinds 1970 is de populatie wilde dieren met 68% afgenomen door menselijk handelen. Dit kunnen we als huidige aardbewoners niet verantwoorden naar toekomstige generaties. 

Ontbossing is de grootste oorzaak, maar greenwashing is het grootste gevaar. Steeds vaker worden complexe oerbossen vervangen door homogene bossen met eenvoudig te cultiveren soorten. Dit verstoord voetselketens en verarmt habitaten met teruglopende dierenpopulaties to gevolg. 

Daarom gaan wij verder dan simpelweg bomen planten. Het realiseren van monoculturele bossen is geen duurzame oplossing.  Wij intenderen een zo goed mogelijk herstel van ecosystemen en habitaten middels langetermijnprojecten en oog voor inheemse soorten.