kuwi.org

Klimaatactie binnen handbereik

Eenvoudige en impactvolle manieren om de klimaatverandering collectief om te keren.

Plant bomen, groei hoop

Het klimaat wacht niet op de politiek. Samen met jou investeren we in klimaatneutrale oplossingen, zoals hernieuwbare energie, herbebossing en CO₂-compensatie.

Al duizenden bevlogen burgers en vooruitstrevende bedrijven hebben zich aangesloten bij onze missie. Maar dit is slechts het begin. Met elke stap die we zetten, brengen we de visie van netto-nul in 2050 dichterbij.

Onze leden hebben collectief

1.2 miljoen

Bomen geplant

950.000 ton

CO₂e vermeden

Video afspelen

Ons werk

Door onze focus op bossen, het dierenrijk en het zeeleven, bouwen we aan een klimaatneutrale aarde waar harmonie met de natuur centraal staat. Maar onze doelen gaan verder dan CO₂-reductie alleen.

Sinds 1970 is de wilde dierenpopulatie met maar liefst 68% afgenomen door menselijke invloed. Dit is een last die we niet kunnen dragen naar de generaties die na ons komen.

Hoewel ontbossing de belangrijkste boosdoener is, schuilt het grootste gevaar in greenwashing. Te vaak zien we kostbare, complexe oerbossen vervangen worden door uniforme bossen met eenvoudig te cultiveren soorten. Dit verstoort ecosystemen en verarmt leefgebieden, met dramatische afnames in dierenpopulaties tot gevolg.

Daarom gaan wij verder dan simpelweg bomen planten. Het aanleggen van monoculturele bossen is geen duurzame aanpak. Onze visie omvat een grondig herstel van ecosystemen en habitats via langetermijnprojecten, met speciale aandacht voor inheemse soorten. Samen werken we aan een leefbare planeet voor nu en de toekomst.