Waar gaat jouw geld naartoe?

Kuwi.org

Stichting Kuwi.org is een non-profit organisatie geregistreerd in Amsterdam. We krijgen projectgerelateerde inkomsten van particulieren en bedrijven. Deze structurele donateurs zijn belangrijk voor de continuïteit van ons werk.

Tijdens onze oprichting (2017) moesten we grote investeringen financieren. Toch beloofden we dat 70 cent van elk gedoneerde euro rechtstreeks klimaatprojecten zou financieren. Om deze belofte waar te maken, zijn we sterk afhankelijk geweest van vreemd vermogen voor de financiering van onze ondersteunende activiteiten zoals huisvesting, personeel en IT.

Deze inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen! Het aantal leden groeit snel en verschuift onze kosten-batenverhouding naar een zelfvoorzienende organisatie. Dit betekent dat we nu 80 cent van elk euro rechtstreeks kunnen investeren in klimaatprojecten!

80%

van elke euro wordt geïnvesteerd in klimaatprojecten

De overige 20%

Uiteraard zijn er naast de doelstellingen ook andere kosten. Dit noemen we overheadkosten. Hoe we deze 20% besteden zie je in onderstaande diagram. 

No Data Found

Merchandise

Bovenstaande gaan over de periodieke bijdrage van leden (bedrijven en personen). Hiervan gaat dus altijd 80% rechtstreeks naar de doelstelling. 

Kuwi genereert ook inkomsten uit de verkoop van kleding en andere merchandise. Na aftrek van de kosten van het product geld ook hierbij dat 80% van de inkomsten rechtstreeks gaan naar klimaatprojecten. 20% wordt benut voor overheadkosten. 

Wat verdiend de directeur?

Een populaire en terechte vraag. De directrice van Kuwi.org is Lisa Nguyen. Haar salaris bedraagt € 62.234 exclusief vakantiegeld. Er zijn geen verdere toeslagen, 13e maand of onkostenvergoedingen. Bekijk alle details in ons jaarverslag.

Lisa werkte eerder als docent Milieuwetenschappen, maar werkt nu 36 uur per week voor Kuwi.org.

Jaarverslag

Download hieronder ons volledige jaarverslag

Compliance

Transparantie is zo opereren dat het voor anderen gemakkelijk is om te zien welke acties worden uitgevoerd.

Transparantie en vertrouwen zijn kernwaarden van ons. Ze gaan hand in hand met een verantwoorde besteding van jouw geld. Voor degenen die geïnteresseerd zijn, kunt je ons impact- en compliance grootboek bekijken met onze ontvangsten en certificaten – en we publiceren ook elk kwartaal financiële rapporten op deze site, zodat je kunt zien dat we ons aan ons woord houden.

Audits

Vanaf 2024 zullen we ook de projecten van onze partners laten onderwerpen aan een aanvullende audit door Apollo Audits. Dit betekent dat we naast onze eigen controle nog een tweede, onafhankelijke auditor inschakelen. We hebben voor deze aanpak gekozen om niet pas in te grijpen als er al problemen zijn, maar om actief te voorkomen dat er fouten worden gemaakt.

Elk project zal jaarlijks ter plaatse worden gecontroleerd, en de auditrapporten zullen aan de projectdocumentatie worden toegevoegd. Het zal mogelijk niet haalbaar zijn om alle projecten al dit jaar te auditen, maar we streven ernaar om dit vanaf 2025 voor elk project te realiseren.

Verklaring van moderne slavernij

Samenwerking met partners die onze waarden delen

Als non-profit organisatie met een uitgebreide waardeketen, vinden we het belangrijk om langdurige partnerships aan te gaan met leveranciers die onze waarden en cultuur delen. We streven naar meer dan alleen de minimale normen, en verwachten van onze partners dat ze hetzelfde doen.

Verder gaan dan de minimumstandaard

Zoals u van een non-profit organisatie mag verwachten, die voornamelijk samenwerkt met andere non-profit organisaties, gaan we verder dan de minimum arbeidsvoorwaarden. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers eerlijk beloond worden en goede arbeidsomstandigheden hebben.

Onverwachte impact: werkgelegenheid

Kuwi.org is opgericht om te helpen in de strijd tegen klimaatverandering. Tijdens onze reis hebben we geleerd dat herbebossing een onverwacht effect heeft: het creëert werkgelegenheid.

De toegenomen populariteit van CO2-compensatie in het Westen heeft ons ervan bewust gemaakt dat dit een waardevol neveneffect is. Het biedt de kans om de levenskwaliteit van mensen in de onderste 10% te verbeteren.

Verantwoordelijkheid voor eerlijke arbeidsvoorwaarden

Kuwi.org neemt deze verantwoordelijkheid zeer serieus. We selecteren onze aanplantpartners zorgvuldig en nemen de volledige verantwoordelijkheid voor de gevolgen van nalatig gedrag. Dit omvat onzorgvuldige auditing, monitoring en onjuiste validatieprocedures.

Goede arbeidsvoorwaarden omvatten meer dan alleen een minimumloon. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers toegang hebben tot zorg, een pensioenfonds, jaarlijks verlof en doorbetaling bij ziekte.

Omdat het planten van bomen wordt beïnvloed door de weersomstandigheden, zorgen we ervoor dat werknemers een volledig maandelijks minimumloon krijgen, ongeacht of het weer de uitvoering van plantprojecten verhindert. We zijn van mening dat iedereen recht heeft op duurzaam, langdurig werk om gezinnen in staat te stellen zich te ontwikkelen en voor zichzelf te zorgen.