Bekijk onze projecten

en lees de achtergrondverhalen

Herbebossing

Aanplanten van nieuw bos is één van de belangrijkste instrumenten binnen de transitie die nodig is om klimaatverandering tegen te gaan. Naast het aanplanten van nieuw bos, is ook het herstellen van oerbos en ecosystemen onmisbaar. 

Wij maken ons hard tegen het planten van monoculturen. Dit vinden we een vorm van greenwashing. Homogene bossen vangen misschien snel veel CO₂ af, maar zijn geen oplossing op de lange termijn en een bedreiging voor de inheemse flora en fauna. 

CO₂ reductieprojecten

Naast herbebossing investeren we ook in andere projecten die CO₂ reduceren, verwijderen of vermijden. 

Hiermee compenseren we de voetafdruk van onze leden en stellen we CO₂ ter beschikking voor bedrijven. We streven altijd projecten na met een positieve impact op lokale gemeenschappen.

Een nieuw windmolenpark voorkomt CO₂ emissies doordat er daarna geen fossiele brandstoffen meer worden verbruikt.

Deze uitstoot zou zonder de investering in dit windmolenpark wel hebben plaatsgevonden. Dit verschil kan worden ingezet om emissies ergens anders te compenseren. 

Alle, die dit park hebben bekostigd, zijn (naar rato) eigenaar van de CO₂ credits. Omdat Kuwi.org ook investeerd in dit soort projecten bezitten wij ook CO₂ credits. Deze stellen we ter beschikking aan bedrijven om hun uitstoot te compenseren.

Met jullie donaties helpen we 10.000 Keniaanse gezinnen aan verbeterde kooktoestellen. Dit stoot minder CO₂ uit dan de traditionele houtgestookte fornuizen.

Het verschil in uitstoot tussen de 10.000 houtfornuizen en de verbeterde fornuizen leggen we vast als carbonrechten.

CO₂ kredieten en de registratie hiervan gebeurd volgens objectieve standaarden en zijn altijd verifieerbaar. Lees er hier meer over.

Overige projecten

Basisscholen

Petities