Home
Icon hamburger menu svg

Herstel van gedegradeerd land in Senegal

Situatie en achtergrond

De Sahel-regio, strekt zich uit over 5400 km; van de Atlantische Oceaan in het westen tot de Rode Zee in het oosten. Het is een klimatologische regio in Afrika, gelegen tussen de Sahara-woestijn in het noorden en de Soedanese savanne in het zuiden.

Door het tropische, semi-aride klimaat gaan er vaak maanden voorbij zonder regenval. In de afgelopen jaren zijn droogtes normaal geworden, met de ergste tussen juni en augustus 2010, toen extreem hoge temperaturen in combinatie met een gebrek aan regenval hongersnood en ziekte veroorzaakten in de Sahel. Dergelijke verwoestende weerpatronen zijn verergerd door de klimaatverandering. Mensen in de Sahel worden nu het zwaarst getroffen door klimaatverandering in de wereld, waarbij hun levensonderhoud steeds onzekerder wordt.

Door het hete, droge klimaat heerst woestijnvorming in de Sahelregio. Land dat ooit bloeide met leven, wordt uitgestorven; met eens vruchtbare grond die in stof verandert. Woestijnvorming en landdegradatie zijn de grootste oorzaken van lage landbouwproductiviteit in Senegal, wat leidt tot slechte voedselzekerheid, minder kansen op werk en daardoor meer migratie vanuit plattelandsgebieden. Dit terwijl mensen werk proberen te vinden en in hun levensonderhoud te voorzien. Een Senegalese ngo, Enda Energie, schat dat 34% van het bouwland in Senegal is aangetast door woestijnvorming, en dit heeft geleid tot het verlies van meer dan 30% van de bossen in het land.

Projectlocatie: Tambacounda, Senegal

Planting Partner

Hommes et Terre (H&T) is een private social profit onderneming met als missie het ontwikkelen en uitvoeren van grootschalige programma’s voor herbebossing en landbeheer, om de lokale bevolking op lange termijn toegang tot voldoende vruchtbare grond te garanderen.

De strategie van H&T is gebaseerd op een zakelijke win-win partnerschap met lokale gemeenschappen. Dit helpt bij het verbeteren van bosbescherming op de lange termijn door een gevoel van trots op te wekken en een diep begrip van de waarde van bossen bij de lokale bevolking te bevorderen.

Er is een 30-jarige samenwerkingsovereenkomst getekend met het partnerdorp, H&T, de lokale autoriteiten en het kadaster. Hiermee wordt het land en het project beschermd tegen schade van externe partijen. Deze partijen mogen de plek eventueel commercieel exploiteren, maar de lokale gemeenschap blijft eigenaar van de grond.

De mensen in het partnerdorp die bij het project betrokken zijn, worden door H&T betaald voor een verscheidenheid aan diensten, waaronder het verzamelen van zaden, monitoringactiviteiten en toezicht.

Een dorpscoördinatie wordt gevormd uit dorpsleden om de gemeenschap een stem te geven in de richting van het project, de coördinatie moet tenminste uit één vrouw bestaan. De coördinatie, lokale boswachters, regionale adviseurs en de buitendienstmedewerkers van H&T werken samen om de organisatie te garanderen die nodig is om het project en het algemeen belang goed te beheren.

Het project

Dit project zal worden gevestigd in de regio Tambacounda in Senegal, in de gemeente Goudiry. Deze locatie ligt dicht bij 20 bestaande partnerdorpen van H&T in de regio’s Bakel en Goudiry – het team kent het gebied zeer goed en heeft ervaring met het werken met lokale mensen op deze locatie.

In totaal wordt door dit project 250 hectare gedegradeerd land hersteld. Verspreid over dit gebied worden 375.000 bomen geplant, bestaande uit minimaal 10 verschillende soorten. De gemeenschap kiest zelf welke soort ze willen planten, waarbij hun beslissingen vaak worden bepaald door de producten van de bomen die ze denken te kunnen verkopen en waarmee ze een duurzaam inkomen kunnen verdienen.

Om de bomen in de juiste omstandigheden te laten bloeien, creëert H&T “halve manen”, microbassins die tijdens het regenseizoen water vasthouden.

De bomen die in dit project worden geplant, zullen bijdragen aan zowel aanpassing aan, als beperking van de klimaatverandering. Ze helpen dorpen zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering omdat ze helpen de bodem te verbeteren en weerstand tegen droogte te creëren. Agroforestry-systemen slaan CO₂ op in bomen en bodem, geven schaduw aan gewassen, en creëren een microklimaat.

Na het eerste en derde jaar na de start van het project zullen bosbouw-monitoringrapporten worden opgesteld om het succes van het project te beoordelen in termen van overleving en gezondheid van de bomen. Bovendien zullen H&T-medewerkers de dorpscoördinatie interviewen om meer te weten te komen over de impact van het project vanuit hun perspectief. Verder wordt er breder onderzoek uitgevoerd om de sociaaleconomische effecten van het project op de lokale gemeenschap beter te begrijpen en te bepalen welke herstelmaatregelen nodig zijn om de samenwerking tussen H&T en het dorp te versterken.

Bekijk hier het project op Restor

Foto's

Klimaatoplossing

Herstel van tropisch bos. 

Project Drawdown definieert herstel van tropisch bos als het herstel en de bescherming van bossen met een tropisch klimaat. Deze oplossing vervangt aangetast bos in de tropen.

Naar schatting zou 287 miljoen hectare gedegradeerd land in de tropen kunnen worden hersteld tot aaneengesloten, intact bos. Door de huidige en geschatte toezeggingen van de Bonn Challenge en de New York Declaration on Forests, gaat ons model ervan uit dat herstel kan plaatsvinden op 161-231 miljoen hectare.

Door het huidige gedegradeerde land te beschermen en natuurlijke hergroei mogelijk te maken, zou gecommitteerd land jaarlijks 1,4 ton koolstofdioxide per hectare kunnen vastleggen, voor een totaal van 54,5-85,1 gigaton koolstofdioxide tegen 2050.

Lees meer op Drawdown.org

VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

Als Kuwi lid gaat jouw geld naar het ondersteunen van projecten die in lijn zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dit zijn de doelen die worden erkend door het project ‘Herstel van gedegradeerd land in Senegal´.

Bekijk meer projecten

en reduceer CO₂