Home
Icon hamburger menu svg

Empowerment van Boeren en biodiversiteit behouden

Projectlocatie

Gelegen in Oost-Afrika, is Kenia de thuisbasis van een diverse mix van mensen, elk met hun eigen unieke gebruiken en tradities, wat het tot een smeltkroes van culturen en talen maakt.

De Keniaanse economie is de afgelopen jaren gestaag gegroeid, aangedreven door sectoren zoals landbouw, productie en dienstverlening. De dynamische en ondernemende beroepsbevolking, gecombineerd met een strategische geografische ligging, heeft bijgedragen aan de status van het land als een regionaal economisch knooppunt.

De landbouwsector speelt een cruciale rol in de Keniaanse economie en biedt levensonderhoud voor een aanzienlijk deel van de bevolking. Echter, veel Keniaanse boeren staan voor de ontberingen van een uitdagend agrarisch landschap, waarin ze strijden tegen onvoorspelbare weerpatronen, beperkte toegang tot hulpbronnen en een voortdurende strijd om voedselzekerheid.

Deze veerkrachtige boeren, die vaak hun land met de hand bewerken, tonen de toewijding en vastberadenheid die nodig is om een bestaan te vinden uit de vruchtbare, maar veeleisende grond in Kenia.

Het zijn juist deze boeren die zich vaak aan het front van herbebossings-projecten bevinden. Ze erkennen het belang van dit soort projecten als onderdeel van de oplossing in hun uitdagingen. Zo waarborgen ze een duurzamere toekomst voor henzelf en toekomstige generaties. 

Planting Partner

TIST.org staat voor International Small Group & Tree Planting Program.

TIST is een gemeenschap van kleinschalige boeren in droge gebieden die zich hebben verenigd om hun levens, hun gemeenschappen en het milieu te verbeteren. TIST-boeren planten bomen en beheren hun land op een duurzame manier, wat helpt om ontbossing, erosie en klimaatverandering te verminderen.

TIST is een uniek programma omdat het wordt geleid door de boeren zelf. Boeren vormen kleine groepen om elkaar te ondersteunen en kennis te delen. Ze beheren ook hun eigen land en bomen, en ze worden betaald voor de CO₂-kredieten die hun bomen genereren. Dit geeft boeren een direct financiële prikkel om bomen te planten en te verzorgen.

TIST heeft veel succes gehad in het verbeteren van het leven van de boeren. Zo ervaren de boeren verhoogde opbrengsten van gewassen, verbeterde bodemgezondheid en betrouwbaardere watervoorzieningen. Ze hebben ook scholen, klinieken en andere infrastructuur voor hun gemeenschappen kunnen bouwen.

TIST is een model voor duurzaam landbeheer en klimaatactie. Het laat zien dat kleinschalige boeren een leidende rol kunnen spelen bij het aanpakken van enkele van ’s werelds urgentste milieuproblemen.

Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen van TIST:

Verbeterde levensomstandigheden: Dit door verhoogde opbrengsten van gewassen, verbeterde bodemgezondheid en meer betrouwbare watervoorzieningen. Daarnaast zijn er additionele inkomsten uit de koolstofkredieten die hun bomen genereren.

Duurzaam landbeheer: TIST-boeren planten en beheren bomen op een duurzame manier, wat helpt om ontbossing, erosie en klimaatverandering te verminderen.

Gemeenschapsontwikkeling: TIST-boeren werken samen om scholen, klinieken en andere infrastructuur voor hun gemeenschappen te bouwen.

📷 foto's

Project SDG's

Als Kuwi lid gaat jouw geld naar het ondersteunen van projecten die in lijn zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Voor dit project zijn onderstaande doelen erkend. 

Multistrata agroforestry

Multistrata agroforestry is een landbouwsysteem dat de weldoordachte integratie van bomen en andere meerjarige planten in agrarische landschappen omvat. Het heeft als doel het maximaliseren van ecosysteemdiensten en landbouwproductiviteit.

Dit systeem is een van de oplossingen die wordt genoemd in Project Drawdown, dat een uitgebreid plan is om klimaatverandering aan te pakken door het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen of het vastleggen van koolstof (CO₂).

Projectvalidatie

Dit project is gecertificeerd voor koolstofkredieten. Je kunt het project hier bekijken in het Verra Register.

Positieve impact op gemeenschappen

Wat het TIST Kenya project onderscheidt, is de innovatieve en gemeenschapsgerichte aanpak. Lokale boeren hebben een integrale rol als architecten en beheerders van het project.

Door deze benadering ontvangen boeren rechtstreekse betalingen vanuit de financiering van koolstofkredieten en worden ze ondersteund door TIST met trainingsmogelijkheden.

Boeren krijgen toegang tot trainingsprogramma’s die hen uitrusten met vaardigheden voor klimaatbestendige landbouw, waaronder behoudende landbouw en de oprichting van boomkwekerijen.

Door verbeterde landbouwpraktijken te implementeren, ervaren boeren langetermijnsteun, resulterend in verhoogde en duurzame opbrengsten van gewassen. Bovendien is er een netwerk opgezet dat op lokaal, regionaal en nationaal niveau opereert, gefaciliteerd door de communicatie-inspanningen van TIST.

De impact van het project reikt verder dan de landbouw. Boeren ontvangen ook training op gebieden die hun algehele levenskwaliteit verbeteren, zoals het bouwen van brandstofefficiëntie fornuizen en educatie over preventie van malaria en HIV/AIDS.

Belangrijk is dat het project inkomsten-mogelijkheden heeft geopend voor vrouwelijke boeren, wat een aanzienlijke bijdrage levert aan het verminderen van genderongelijkheid.

Al met al is het TIST-programma uitgegroeid tot een transformerende kracht in de Keniaanse landbouw, waarbij een harmonieuze balans wordt gevonden tussen het kracht geven van boeren en het behouden van biodiversiteit.

Door boeren op de voorgrond van het project te plaatsen en hen te voorzien van kennis, training en financiële steun, bevordert TIST niet alleen duurzame landbouw, maar verbetert het ook het algehele welzijn van gemeenschappen. 

In Kenia is agroforestry een win-winsituatie voor inheemse gemeenschappen en natuurbehoud

en reduceer CO₂