Home
Icon hamburger menu svg

Bescherming van laagveenbos in Indonesië

Context

Veengebieden zijn een soort drasland en behoren tot de waardevolste ecosystemen op aarde. De term ‘veengebied’ verwijst naar de veengrond en het drasland-habitat die op het oppervlak groeit. Turf is gedroogd veen die ontstaat door de langzame ophoping van dode bomen, planten en ander organisch materiaal dat slechts gedeeltelijk kan vergaan vanwege de hoeveelheid water die deze gebieden bevatten.

Deze unieke leefgebieden slaan enorme hoeveelheden koolstof op, met voorraden onder de grond die oplopen tot 20 keer de hoeveelheid opgeslagen in bomen en vegetatie. Ondanks dat ze slechts 3% van het aardoppervlak beslaan, slaan ze meer koolstof op dan alle andere vegetatietypes in de wereld samen. Wanneer veengebieden worden gerooid, drooggelegd of verbrand, komt de daarin opgeslagen koolstof als koolstofdioxide in de atmosfeer terecht.

Indonesië bevat ongeveer 36% van ’s werelds tropische veengebieden, maar ze worden steeds vaker vernietigd om plaats te maken voor plantagegewassen, waaronder oliepalm en acacia. Van 2010 tot 2020 verloor het land jaarlijks gemiddeld 498.000 hectare bos.

Project

Het Rimba Raya REDD+ project beschermt 64.500 hectare laaglandveenmoerasbos tegen vervanging naar palmolieplantages. Het projectgebied ligt in de provincie Centraal Kalimantan, aan de zuidkust van Borneo. Dit gebied is ongelooflijk rijk aan biodiversiteit, inclusief de thuisbasis van de bedreigde Borneose orang-oetan.

De lokale overheid in het gebied had oorspronkelijk voor ogen het projectgebied te bestemmen voor vier palmolieplantages. Dit project verhindert dat dit plaatsvindt. Hierdoor is het voortbestaan ​​van dit veengebied met 120 bedreigde soorten gewaarborgd en blijft de koolstof van organisch materiaal opgeslagen. Daarnaast zal dit gebied koolstof blijven afvangen door het voortbestaand van het leefgebied.

Het project is het grootste ter wereld om het tropische laagveenmoeras met hoge instandhoudingswaarde (HCV) te beschermen, waardoor enorme emissiereducties worden bereikt en vele soorten op de rode lijst van de IUCN worden beschermd. Door verdwijning van het veengebied te voorkomen zal naar schatting meer dan 3,5 miljoen ton uitstoot per jaar worden verminderd.

Rimba Raya is ook het eerste project dat door Kuwi.org wordt ondersteund dat is gecertificeerd door Verra’s Sustainable Development Verified Impact Standard (SDVista). Deze norm onderzoekt projecten zorgvuldig op hun impact op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN. De SDVista-validatierapporten van het project (die hier te vinden zijn) vermelden substantiële bijdragen aan alle 17 SDG’s.

Deze impact komt tot uiting in verschillende aspecten van de projectactiviteit: van het uitdelen van zonnelantaarns aan 1.794 lokale huishoudens, tot het geven van duurzaamheidseducatie aan 346 lokale studenten, tot de bouw van twee uitkijktorens op het projectterrein om een ​​snelle reactie op potentiële brandrisico’s binnen de projectgrens.

Verificatie

Dit project is geverifieerd door de Verified Carbon Standard (VCS) en de Climate, Community and Biodiversity Standard (CCBS). Het project is ook gecertificeerd door de Sustainable Development Verified Impact Standard (SDVista). Je kan het hier in het Verra-register bekijken.

Klimaatoplossing #13

Herstel van veengebieden

Veengebieden, ook wel moerassen of turfgrond genoemd, zijn geen vaste grond of water, maar iets er tussenin. Turf is een dikke, groezelige substantie die bestaat uit dood en rottend plantaardig materiaal. Het ontwikkelt zich over honderden, zelfs duizenden jaren, terwijl de moerasvegetatie langzaam vergaat onder een levende floralaag en in de bijna afwezigheid van zuurstof.

Hoewel deze unieke ecosystemen slechts 3 procent van het landoppervlak op aarde beslaan, zijn ze, na oceanen, tweede in de hoeveelheid koolstof die ze opslaan! Twee keer zoveel als de bossen in de wereld, met een geschatte 500 tot 600 gigaton. Deze gebieden beschermen door landbehoud en brandpreventie is een uitstekende kans om de wereldwijde broeikasgassen te beheersen.

van drawdown.org

van drawdown.org

Foto's van Rimba Raya

VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

Agrocortex REDD+ vermeden ongeplande ontbossing

Als Kuwi.org lid gaat uw geld naar het ondersteunen van projecten die in lijn zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Hieronder staan de doelen die worden erkend door het Rimba Raya Peatland Conservation-project:

Project locatie: Borneo, Indonesië

Bekijk meer projecten

en reduceer CO₂