Home
Icon hamburger menu svg

Organisch afval omzetten in elektriciteit in India

Project details

 • India Organisch afvalbeheerprogramma (IOWMP)
 • Projectontwikkelaar: IORA Ecological Solutions
 • Jaarlijkse geschatte kredieten: 12.859

Projectlocatie

Het project is gelegen in Kerala, dit is een provincie in het zuidwesten van India, aan de kust van Malabar. Het staat bekend om het mooie landschap, diverse cultuur en hoge geletterdheid. De structuur van de economie en de arbeidsparticipatie in Kerala is merkbaar anders dan in de rest van India.

Landbouw en aanverwante activiteiten zijn goed voor 46,5 procent van de werkgelegenheid in India (2021). In Kerala is er in de loop der jaren echter een grootschalige terugtrekking van arbeiders uit de landbouw geweest. In Kerala werkt ongeveer 63% van de populatie in de dienstensector.

Slechts 20% van het in India ingezamelde afval wordt verwerkt, de rest wordt gestort op stortplaatsen en vuilnisbelten. Dit heeft ernstige gevolgen voor het milieu en brengt aanzienlijke gezondheidsrisico’s met zich mee, vooral omdat een aanzienlijk deel (circa 50%) van het afval organisch is. Wanneer organisch afval wordt weggegooid op stortplaatsen, leidt het gebrek aan zuurstof tot anaerobe ontbinding, wat resulteert in het vrijkomen van methaan (CH4) en andere schadelijke gassen. De methaanuitstoot in India draagt bij tot ongeveer 29% van de totale uitstoot van broeikasgassen in het land, wat hoger is dan het wereldwijde gemiddelde van ongeveer 18%.

Naast de uitdagingen op het gebied van afvalbeheer, ervaart India een snelle toename van de vraag naar energie, met een hoge groei van het elektriciteitsverbruik. Momenteel zijn plattelandsgebieden in India sterk afhankelijk van kolencentrales, die niet alleen CO₂ uitstoten, maar ook lokale waterbronnen verontreinigen en langdurige gezondheidsproblemen veroorzaken bij werknemers.

Het Project

Het primaire doel van het IOWMP (Integrated Organic Waste Management Programme) is het effectief beheren van organisch afval in India door de introductie van innovatieve biogasinstallaties in onder andere huishoudens, gemeenschappen en instellingen.

Deze biogasinstallaties benutten het potentieel van organisch afval en zetten dit om in bruikbaar biogas. Het teruggewonnen biogas wordt vervolgens gebruikt voor het opwekken van thermische energie en elektriciteit. Dit vermindert sterk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en niet-hernieuwbare biomassa voor koken, verwarmen en elektriciteitsproductie.

Voor de implementatie van het IOWMP-programma werd aan de kook- en verwarmingsbehoeften voldaan door het gebruik van fossiele brandstoffen en brandhout. Elektriciteit werd opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen of verkregen uit het net. Door de introductie van biogasinstallaties zijn deze conventionele brandstoffen nu vervangen door biogas dat wordt gegenereerd uit biovergisters die een breed scala aan afvalstoffen gebruiken.

De voornaamste afvalstoffen zijn:

 • voedselafval
 • groenteschillen
 • fruitafval
 • vis- en vleesafval
 • organisch afvalwater
 • markt- en slachtafval
 • menselijke uitwerpselen
 • uitwerpselen van pluimvee
 • koeienmest

Dit project heeft de uitstoot van koolstofdioxide door de verbranding van fossiele brandstoffen en niet-hernieuwbare biomassa, evenals de uitstoot van methaan door rottend afval op stortplaatsen, aanzienlijk verminderd. De installatie van biogasinstallaties heeft niet alleen de levenskwaliteit van duizenden mensen in Kerala verbeterd, maar heeft ook geleid tot een jaarlijkse besparing van enkele duizenden tonnen koolstofdioxide (CO₂), simpelweg door het effectief beheren van organisch afval.

Traditionele biogasinstallaties kennen grote uitdagingen vanwege hun grote ondergrondse tanks die gevoelig zijn voor roest, lekkage en verstoppingen. Door de ondergrondse tanks wordt installatie en onderhoud moeilijk, hierdoor zijn in het verleden veel biogasinitiatieven in India mislukt. IORA en BIOTECH hebben een innovatieve oplossing ontwikkeld om dit probleem aan te pakken met hun ‘India Organic Waste Management Programme’ (IOWMP).

Dit model heeft tot doel het afvalprobleem aan te pakken en schone energie in landelijke en semi-stedelijke gebieden te bevorderen door hun vernieuwde biogasinstallaties te introduceren die de nadelen van conventionele systemen wegnemen. De installaties worden gefinancierd door het genereren van koolstofkredieten, op basis van de bereikte vermindering van de methaanemissies.

Onder het IOWMP-kader hebben IORA en BIOTECH met succes meer dan 18.000 biogasinstallaties geïmplementeerd in heel Kerala. Met de integratie van innovatieve technologie, klanttraining, continue monitoring en onderhoud heeft het slagingspercentage van deze installaties een indrukwekkende 99% bereikt.

Een van de belangrijkste verbeteringen van IOWMP is het gebruik van een gepatenteerde technologie die de regelmatige behoefte aan koeienmest wegneemt. Dit in tegenstelling tot traditionele biogasinstallaties. Het modulaire ontwerp van deze biogas-units garandeert hun betrouwbare prestaties en maakt hun werking eenvoudig voor zowel thermische als elektrische toepassingen.

 

Methodiek

Agrarische, industriële en menselijke activiteiten genereren organisch afval dat wordt afgebroken. Hierbij komt methaan vrij, een krachtig broeikasgas. Een manier om dit probleem aan te pakken is het gebruik van anaerobe vergisters, dit zijn afgesloten tanks die microben gebruiken om organisch afval om te zetten in twee waardevolle producten.

Het eerste is biogas, dat als energiebron dient. Het tweede is Digestaat, dit is een voedingsstofrijke meststof. Biogas kan worden gebruikt als vervanging voor fossiele brandstoffen in verwarmingssystemen, elektriciteitsopwekking of als brandstof voor voertuigen die anders afhankelijk zouden zijn van aardgas. Het gebruik van Digestaat vervangt op fossiele brandstoffen gebaseerde meststoffen en verbetert tegelijkertijd de gezondheid van de bodem.

Project SDG's

Als Kuwi lid gaat jouw geld naar het ondersteunen van projecten die in lijn zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Voor dit project zijn onderstaande doelen erkend. 

📷 foto's

en reduceer CO₂