Home
Icon hamburger menu svg

Emissies verminderen door duurzaam composteren in Vietnam

Context

Volgens de Wereldbank bedraagt de wereldwijde afvalproductie meer dan 2 miljard ton per jaar. Op stortplaatsen breken organische processen afval af, en bij dit proces komt het schadelijke broeikasgas methaan (CH4) vrij in de atmosfeer.

Hoewel methaanmoleculen niet zo lang in de atmosfeer blijven als koolstofdioxidemoleculen, hebben ze een veel groter opwarmend effect terwijl ze daar zijn. Geschat wordt dat methaan verantwoordelijk is voor meer dan een derde van de huidige antropogene opwarming van de aarde, en stortplaatsen zijn een van de grootste bronnen van methaanemissies wereldwijd.

Project

Dit innovatieve project heeft tot doel de duurzaamheid en circulariteit van de afvalverwerkingsactiviteit in Vietnam te verbeteren. Het pakt de milieu-impact van gemeentelijke stortplaatsen aan door vast afval voor te sorteren en te classificeren, plastic te recyclen en vervolgens de resterende organische stof te behandelen met geavanceerde composteringstechnologie. Het eindproduct van biologische compost wordt vervolgens verkocht als hoogwaardige bio-meststof en produceert jaarlijks meer dan 53.000 ton.

In 2014 verdubbelde het project zijn capaciteit en de faciliteit verwerkt nu 432.000 ton vast afval per jaar – ongeveer 1.200 ton per dag. In 2020 voltooide het project zijn 4e succesvolle verificatie onder de Gold Standard. De milieu- en sociale effecten van het project zijn ook door derden geverifieerd door TÜV SÜD.

Naast een emissiereductie van ongeveer 181.000 tCO2e per jaar, vermindert het project ook de hoeveelheid afval die naar de vuilstort gaat, creëert het 388 lokale banen en ondersteunt het lokale boeren omdat de organische mest de bodemproductiviteit verbetert, wat bijdraagt ​​aan de economische duurzame ontwikkeling van de regio.

Verificatie

Dit project is geverifieerd door de Gold Standard. Je kunt het hier in het Gold Standard-register bekijken.

Klimaatoplossing #2

Composteren

Hoewel veel stortplaatsen een vorm van methaanbeheer hebben, is het veel effectiever om organisch afval te composteren.

Compostering varieert in schaal van bakken in de achtertuin tot industriële operaties. Het basisproces is hetzelfde: zorgen voor voldoende vocht, lucht en warmte voor bodemmicroben (bacteriën, protozoa en schimmels) om te smullen van organisch materiaal.

In plaats van methaan te genereren, zet het composteringsproces organisch materiaal om in stabiele bodemkoolstof, terwijl water en voedingsstoffen van het oorspronkelijke afvalmateriaal worden vastgehouden. Het resultaat is koolstofvastlegging en de productie van een waardevolle meststof.

van drawdown.org

Foto's

VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

Als Kuwi lid gaat jouw geld naar het ondersteunen van projecten die in lijn zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dit zijn de doelen die worden erkend door het Vietstar Municipal Solid Waste Treatment Facility-project:

Projectlocatie: Ho Chi Minh Stad, Vietnam

Bekijk meer projecten

en reduceer CO₂