Home
Icon hamburger menu svg

Methaanemissies vermijden van vuilnisbelten in Brazilië

Situatie en achtergrond

Brazilië is als land de 5e grootste afvalproducent ter wereld. In 2015 bedroeg de productie van vast stedelijk afval in Brazilië ongeveer 79,9 miljoen ton, wat overeenkomt met circa 1 kg afval per persoon per dag.

Het grootste deel van dit afval komt terecht op stortplaatsen, waar het uiteenvalt en methaangas vrijkomt. Methaan is als broeikasgas ongeveer 34 keer krachtiger dan koolstofdioxide. Methaan heeft daarom een aanzienlijke invloed op de opwarming van de aarde wanneer het in de atmosfeer vrijkomt.

Projectlocatie: Sabarà, Brazilië

Het project

Hoofddoel van het project is het voorkomen methaangasemissie in de atmosfeer op de stortplaats “Central de Tratamento de Resíduos Macaúbas“, gelegen in de gemeente Sabarà in de staat Minas Gerais, Brazilië. De projectactiviteit omvat de installatie van nieuwe systemen voor actieve LFG-onttrekking, affakkelen en elektriciteitsopwekking.

Het stortgas werd aanvankelijk opgevangen via een passief systeem, zonder systematische en gecontroleerde affakkeling. Dit project verwerkelijkt investeringen om zo de inzameling van het stortgas te verbeteren en passende voorzieningen te installeren om het op de locatie geproduceerde methaan naar behoren af te fakkelen en elektriciteit op te wekken. De totale emissiereductie die in de huidige monitoringsfase is bereikt, bedraagt 102.580 tCO2e.

De uitvoering van dit project voorkomt dat milieuschadelijk methaan in de atmosfeer vrijkomt. Daarnaast zorgt het ervoor dat elektriciteit naar het net wordt geleverd, terwijl de uitstoot van methaan wordt voorkomen. Bovendien levert het project banen op, omdat er onder andere operators nodig zijn om de machines te onderhouden en te bedienen. Het project zal daarom ook rendabel zijn op de lange termijn.

Verificatie

Dit project is geverifieerd door de Verified Carbon Standard. Je kunt het hier in het Verra-register bekijken.

Foto's

Klimaatoplossing #58

Stortplaats methaan

Vuilnisbelten produceren methaan bij het afbreken van organisch afval. Methaan kan worden opgevangen en gebruikt worden om elektriciteit ter produceren. Hierdoor komt het niet als uitstoot vrij en voorkom je dat kolen, olie of aardgas worden gebruikt voor de productie van energie. Hierdoor is het klimaatvoordeel tweeledig.

In de loop van een eeuw heeft methaan 34 keer het broeikaseffect van kooldioxide. Stortplaatsen zijn een belangrijke bron van methaanuitstoot, waarbij 12 procent van het wereldtotaal vrijkomt. Stortplaatsmethaan kan worden afgetapt, opgevangen en gebruikt als een vrij schone energiebron voor het opwekken van elektriciteit of warmte, in plaats van in de lucht te lekken of als afval te worden verspreid.

Lees meer op Drawdown.org

VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

Als Kuwi lid gaat jouw geld naar het ondersteunen van projecten die in lijn zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dit zijn de doelen die worden erkend door het Macaúbas stortgasproject.

en reduceer CO₂