Home
Icon hamburger menu svg

Herbebossing van aangetaste graslanden in Uruguay

Project details

Het project is geverifieerd door Verra en is gecertificeerd door de Rainforest Alliance. Het projectgebied beslaat in totaal 18.576 hectare en naar verwachting zal het gedurende zijn levensduur ongeveer 7 miljoen ton CO₂ absorberen.

Projectlocatie

Uruguay is een relatief klein land waar veel landbouw, veeteelt en houtproductie plaatsvindt. De economie van het land is sterk afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen. Na een moeilijke economische periode rond het jaar 2000, is Uruguay langzaam weer opgekrabbeld, met een jaarlijkse groei van ongeveer 5,7%. De houtindustrie speelt een belangrijke rol in deze groei en biedt werk aan ongeveer 25.000.

Treinta y Tres op de kaart

Hoewel ongeveer 8,6% van het land van Uruguay bedekt is met bossen, is de rijke biodiversiteit van het land een kritieke zorg. Er zijn veel verschillende soorten, maar sommige van deze soorten staan op de Rode Lijst. Volgens het World Conservation Monitoring Center herbergt Uruguay 659 gedocumenteerde soorten amfibieën, vogels, zoogdieren en reptielen, waarvan 2,3% uniek is voor de regio en 5,6% wordt bedreigd met uitsterven. Om klimaatdoelen te halen en de natuur te beschermen, moet Uruguay een balans vinden tussen de houtindustrie en milieubescherming. Projecten die deze balans proberen te vinden, zijn erg belangrijk.

Opvallende bedreigde soorten in Uruguay

Het Project

In het noorden van Uruguay is een prachtig initiatief gaande dat een oppervlakte van 20.000 hectare bestrijkt. Jaarlijks vangt dit project een ruim 127.000 ton CO₂ op, wat een enorme bijdrage levert aan de strijd tegen klimaatverandering. Deze regio, historisch bekend om zijn overvloed aan landbouw, is nu een baken van milieubewustzijn geworden. Het project, gelegen in het stadje Guanaré, symboliseert een toewijding aan het behoud van zijn unieke ecosystemen en het waarborgen van een duurzame toekomst voor komende generaties.

De transformatie ontvouwt zich tegen de achtergrond van een landschap rijk aan landbouw. Deze uitgestrekte gebieden akkerlanden hebben de inwoners van de regio al lange tijd onderhouden, maar de recente opkomst van dit herbebossingsproject markeert een verschuiving naar milieubescherming. Dit ambitieuze project heeft tot doel de eens kale graslanden te revitaliseren en de ecologische schatten van de regio te beschermen.

Het primaire doel is duidelijk: het faciliteren van de natuurlijke regeneratie van overbewerkte gronden, zodat ze hun vitaliteit en capaciteit om water en essentiële voedingsstoffen op te nemen, kunnen herwinnen. Terwijl deze transformatie vorm begint te krijgen, wordt een harmonieuze versmelting tussen veeteelt en bosbouw zichtbaar, wat een synergie creëert die beide sectoren ten goede komt.

Het herbebossingsinitiatief heeft met succes de aanplant van snelgroeiende eucalyptussoorten gezien, een cruciale stap in de revitalisering van het land. Als blijk van hun toewijding aan duurzaamheid hebben deze nieuw aangelegde bosgebieden sinds 2013 volledige FSC-certificering behaald, waarbij ze voldoen aan de hoogste normen voor verantwoord bosbeheer. Deze bossen leveren niet alleen hoogwaardige houtbronnen die geschikt zijn voor duurzame houtproducten, maar dienen ook als een krachtige koolstofput, die aanzienlijke hoeveelheden CO₂ opneemt. Bovendien staat dit vooruitstrevende project symbool voor duurzame ontwikkeling en genereert het langetermijn-werkgelegenheid voor de lokale gemeenschap.

Het project hanteert een veelzijdige aanpak, waarbij herbebossing, bebossing en revegetatietechnieken worden toegepast. Bebossing omvat de omzetting van niet-beboste gebieden in niuwe bossen en ecosystemen terwijl herbebossing zich richt op het herstel van eerder beschadigde of ontboste bosgebieden. Bovendien worden revegetatiestrategieën toegepast om vegetatie te verbeteren door het introduceren van struiken en andere plantensoorten in het ecosysteem. Zie hieronder een visuele weergave van deze methoden.

Projectfoto's

Projectvideo

Klimaatoplossing

Grond die is uitgeput, kan goed worden gebruikt om bomen te planten. Als dit goed wordt gedaan, kan het de grond verbeteren, CO₂ opnemen en hout opleveren op een duurzame manier. Vooral weilanden, landbouwgrond en land dat eerder is verstoord, zijn geschikt voor het planten van bomen. Bomen nemen CO₂ op en verrijken de grond.

Een oplossing die wordt voorgesteld door Project Drawdawn, is “Boomplantages op uitgeput land.” Dit betekent dat we bomen planten op land dat niet goed gebruikt kan worden voor andere doeleinden. Hierdoor wordt CO₂ opgenomen en kan hout worden geoogst. Dit is goed voor het klimaat en de natuur.

Project SDG's

Als Kuwi lid gaat jouw geld naar het ondersteunen van projecten die in lijn zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Voor dit project zijn onderstaande doelen erkend. 

en reduceer CO₂