Home
Icon hamburger menu svg

Lombok Zonneproject

Project details

Lombok Zonneproject

EPC : Kosher Climate India Pvt Ltd

Methodologie: Op het net aangesloten elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen

Crediteringsperiode: 2019 – 2024

Dit project is geverifieerd door de Gold Standard.

Projectlocatie

Lombok is een Indonesisch eiland ten oosten van Bali en ten westen van Sumbawa. Het eiland staat bekend om zijn prachtige stranden, watervallen en bergen, die elk jaar veel toeristen trekken. Net als veel andere eilanden in Indonesië staat Lombok voor verschillende uitdagingen op het gebied van klimaat en energieverbruik.

De bevolking van het eiland groeit snel en daardoor neemt de vraag naar energie toe. Tegelijkertijd is Lombok kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering, waaronder een stijgende zeespiegel, sterkere stormen en vaker voorkomende droogtes. Als gevolg hiervan is het nodig om de energiebehoefte van het eiland in evenwicht te brengen met zijn ecologische duurzaamheid, veerkracht en aanpassing aan klimaatverandering.

Het Project

Het Lombok Solar Project heeft lokaal meer dan 750 banen gecreëerd sinds de start van de bouw in april 2018 op drie afzonderlijke werklocaties. Met de voltooiing en commerciële exploitatie zal het Lombok Solar Project naar verwachting tot 33.400 MWh leveren en meer dan genoeg stroom leveren aan ongeveer 20.037 huishoudens in Indonesië. Bovendien zal het Lombok Solar Project meer dan 32.541.737 liter water besparen en naar schatting 27.931 ton broeikasgasemissies verminderen in vergelijking met opwekking op kolen.

Opslag Zonne-energie op nutsschaal

De mogelijkheid om energie op te slaan is cruciaal voor de integratie van hernieuwbare energiebronnen die kunnen fluctueren in het elektriciteitsnet. Dit helpt om vraag en aanbod van elektriciteit in evenwicht te brengen, de behoefte aan aardgas piekcentrales weg te nemen, de afhankelijkheid van basislastopwekking te vergroten en de noodzaak om basislasteenheden te laten draaien te voorkomen.

Zonder energieopslag zouden er hoge uitvalpercentages zijn voor variabele technologieën voor hernieuwbare energie. Daarom is opslag een noodzakelijk aspect om een koolstofarm net mogelijk te maken.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Als Kuwi lid gaat jouw geld naar het ondersteunen van projecten die in lijn zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Voor dit project zijn onderstaande doelen erkend.

Project SDG's

Als Kuwi lid gaat jouw geld naar het ondersteunen van projecten die in lijn zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Voor dit project zijn onderstaande doelen erkend. 

📷 foto's

en reduceer CO₂