Home
Icon hamburger menu svg

Kayseri Molu - stortplaatsgas naar energie

Project details

Het Kayseri Molu vuilnisbelt, gas naar energie project is een belangrijk initiatief in Turkije dat methaan dat vrijkomt uit een stortplaats opvangt en omzet in elektriciteit. Het project is geverifieerd door de Gold Standard

Projectlocatie

Het project bevindt zich in het dorp Molu, in Turkije. Meer dan 90% van het afval dat in Turkije wordt geproduceerd, gaat naar stortplaatsen. Afval op stortplaatsen ondergaat organische processen, wat leidt tot de uitstoot van het broeikasgas methaan (CH4) in de lucht.

Hoewel methaanmoleculen niet zo lang in de atmosfeer aanwezig blijven als kooldioxidemoleculen, hebben ze tijdens hun aanwezigheid een aanzienlijk sterker opwarmend effect. Naar schatting draagt methaan bij aan meer dan een derde van de huidige antropogene opwarming van de aarde, waarbij stortplaatsen een van de belangrijkste bronnen van methaanuitstoot wereldwijd zijn.

In plaats van methaan van stortplaatsen in de atmosfeer te laten ontsnappen, kan het worden opgevangen en gebruikt als energiebron voor elektriciteitsopwekking.

Het Project

Stortgas, dat ontstaat als gevolg van de afbraak van organisch afval op stortplaatsen, bestaat voornamelijk uit methaan en kooldioxide. Het afvangen en gebruiken van methaan helpt de impact ervan als krachtig broeikasgas te verminderen.

Schematische weergave

Projectdoelstellingen:

  • Verminderen van broeikasgasemissies: Door stortgas op te vangen en te gebruiken, voorkomt het project dat methaan in de atmosfeer ontsnapt. Dit draagt bij aan de inspanningen tegen klimaatverandering.

  • Hernieuwbare energie opwekken: Het opgevangen biogas wordt gebruikt om elektriciteit te produceren, wat bijdraagt aan de doelstellingen van Turkije op het gebied van hernieuwbare energie en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vermindert.

  • Bevorderen van duurzaam afvalbeheer: Het project stimuleert afvalscheiding en verantwoordelijk stortplaatsbeheer, waardoor de impact op het milieu wordt geminimaliseerd.

Belangrijkste Prestaties:

  1. Meer dan 1 miljoen ton CO2-equivalent aan emissies vermeden sinds 2012.
  2. Produceert genoeg elektriciteit om ongeveer 15.000 huishoudens van stroom te voorzien.
  3. Draagt bij aan de lokale economische ontwikkeling door banen te creëren in de bediening en het onderhoud van de installatie.

Voordelen van het project

Het opgevangen biogas in dit initiatief wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit, waarmee energie op basis van emissie-intensieve fossiele brandstoffen op het nationale net wordt vervangen. Dit leidt tot een algehele vermindering van de uitstoot.

De klimaatvoordelen van dit project zijn tweeledig:

  • Het voorkomt de vrijlating van schadelijk methaan in de atmosfeer, waardoor de impact op de opwarming van de aarde wordt verminderd. Methaan is een broeikasgas dat ongeveer 25 keer zo krachtig is als kooldioxide, dus het opvangen en gebruiken ervan is van cruciaal belang voor klimaatactie.

  • Het vervangt energie die door fossiele brandstoffen in het net wordt gewonnen. Fossiele brandstoffen zijn de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering, dus hun gebruik verminderen is essentieel voor de overgang naar een koolstofarme economie.

Naast de bredere klimaatimpact, heeft het afvangen van methaanuitstoot van de stortplaats ook lokale voordelen:

  • Vermindering van geuroverlast: Methaan is een geurloos gas, maar bij afbraak kan het wel onaangename geuren veroorzaken. Door het opvangen van het gas wordt de geuroverlast in de omgeving van de stortplaats verminderd.

  • Vermindering van brandrisico’s: Methaan is een brandbaar gas, en ophopingen van methaan op stortplaatsen kunnen een risico op brand of explosie vormen. Door het gas op te vangen wordt dit risico verkleind.

Het opvangen en gebruiken van biogas van stortplaatsen is een win-winsituatie. Het levert niet alleen hernieuwbare energie op, maar helpt ook de klimaatverandering te bestrijden en de lokale leefomgeving te verbeteren. Dit project is een voorbeeld van hoe innovatieve oplossingen kunnen worden gebruikt om afval om te zetten in waardevolle hulpbronnen en een duurzamtiger toekomst te creëren.

Methodiek

Vuilnisbelten produceren methaan bij het afbreken van organisch afval. Methaan kan worden opgevangen en gebruikt worden om elektriciteit ter produceren. Hierdoor komt het niet als uitstoot vrij en voorkom je dat kolen, olie of aardgas worden gebruikt voor de productie van energie. Hierdoor is het klimaatvoordeel tweeledig.

Project SDG's

Als Kuwi lid gaat jouw geld naar het ondersteunen van projecten die in lijn zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Voor dit project zijn onderstaande doelen erkend. 

📷 foto's

en reduceer CO₂