Home
Icon hamburger menu svg

Behoud van het vitale deelstroomgebied van de Mbarali-rivier in Tanzania

Projectlocatie

Het deelstroomgebied van de Mbarali rivier maakt deel uit van het grotere Rufiji stroomgebied in het zuidwesten van Tanzania. Het beslaat een groot gebied binnen het Mbarali district van de Mbeya regio. De rivier ontspringt op de hellingen van het Uporoto-gebergte en mondt uit in de Usangu-vlakte, die deel uitmaakt van het Great Ruaha River-systeem.

Geografie en hydrologie: Het deelstroomgebied heeft verschillende landschappen, waaronder bergachtige gebieden, vlaktes en wetlands. Het debiet van de rivier is sterk seizoensgebonden, met grotere volumes tijdens het regenseizoen en minder debiet tijdens het droge seizoen.

Ecologisch belang: De Mbarali rivier is cruciaal voor het behoud van het ecologisch evenwicht van de Usangu vlaktes en de Great Ruaha rivier. De rivier ondersteunt een verscheidenheid aan wilde dieren en plantensoorten en de wetlands zijn belangrijk voor vogels.

Agrarisch belang: Het deelstroomgebied is een vitaal landbouwgebied. Het ondersteunt irrigatieprogramma’s voor rijst, een belangrijk gewas in de regio. De beschikbaarheid van water uit de rivier is essentieel voor lokale boerengemeenschappen.

Uitdagingen voor het milieu: Het stroomgebied van de Mbarali rivier staat voor verschillende uitdagingen op milieugebied. Overmatige wateronttrekking voor irrigatie, ontbossing en bodemdegradatie bedreigen de gezondheid van de rivier. Deze problemen beïnvloeden zowel het ecosysteem als de bestaansmiddelen van de mensen die afhankelijk zijn van de rivier.

Inspanningen voor behoud: Er worden verschillende initiatieven ondernomen om deze uitdagingen aan te pakken. Deze omvatten het bevorderen van duurzame landbouwpraktijken, herbebossing en het verbeteren van het waterbeheer om de gezondheid van de rivier en het omringende milieu op de lange termijn te waarborgen.

Over het geheel genomen is het stroomgebied van de Mbarali rivier een essentiële natuurlijke hulpbron in Tanzania, die een sleutelrol speelt in de lokale landbouw, ecologie en het levensonderhoud van de gemeenschap. Inspanningen om dit deelstroomgebied te behouden en te beheren zijn essentieel voor de duurzame ontwikkeling van de regio.

Planting Partner

De Tanzania Research & Conservation Organization (TRCO) is een non-profitorganisatie die in 2021 is opgericht door Tanzaniaanse experts op verschillende gebieden. Ze werken samen met internationale experts om zich te richten op onderzoek en behoud van biodiversiteit in Tanzania.

Hier is een samenvatting van wat ze doen:

 • Onderzoek doen naar interacties tussen mens en wild, illegale handel in wilde dieren, klimaatverandering en veranderingen in landgebruik.
 • Capaciteit opbouwen voor natuurbehoud.
  Lokale gemeenschappen helpen om hun bestaansmiddelen te verbeteren door middel van duurzame natuurbehoudspraktijken.
 • Bewustwording creëren over het belang van natuurbehoud.
 • Ze werken samen met de Tanzaniaanse overheid om deze doelen te bereiken en erkennen het belang van biodiversiteit voor het toerisme en de economie.

Het project

Het stroomgebied van de Mbarali rivier in de zuidelijke hooglanden van Tanzania is de bron van de Great Ruaha rivier. Deze rivier is van vitaal belang voor de instandhouding van het diverse planten- en dierenleven, waaronder de wilde dieren in Ruaha National Park, een van de grootste nationale parken van Tanzania. De rivier is ook cruciaal voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio en ondersteunt grootschalige rijstteelt en hydro-elektrische energie.

Net als veel andere riviersystemen heeft dit stroomgebied echter te lijden onder ernstige degradatie als gevolg van klimaatverandering, veranderingen in landgebruik en slecht beheer. Er moet onmiddellijk actie worden ondernomen om deze problemen aan te pakken. Er moeten instandhoudingsmaatregelen en strategieën voor waterbeheer worden ingevoerd om het debiet van de rivier te beschermen, belangrijke habitats te behouden en duurzaam landgebruik aan te moedigen.

📷 foto's

Project SDG's

Als Kuwi lid gaat jouw geld naar het ondersteunen van projecten die in lijn zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Voor dit project zijn onderstaande doelen erkend. 

Herstel van tropisch bos (drawdown)

De oplossing voor bosrestauratie in de tropen van Project Drawdown richt zich op het herstellen en beschermen van tropische bossen. Dit omvat het herstel van gedegradeerde landbouwgrond in de tropen, waarbij grootschalige toepassing wordt nagestreefd om de impact op de klimaatverandering te maximaliseren.

Kernpunten:

 • Enorme CO2-opslagpotentieel: Herstelde bossen fungeren als koolstofputten, waar grote hoeveelheden atmosferische CO2 worden vastgelegd en opgeslagen.
 • Natuurlijke regeneratie: De voorkeursaanpak is om gedegradeerde landbouwgrond vanzelf te laten teruggroeien, ondersteund door bescherming tegen schadelijke factoren zoals brand en begrazing. Deze methode is kosteneffectief en bevordert de biodiversiteit.
 • Actief planten: In sommige gevallen kan het kweken en planten van inheemse zaailingen in combinatie met het verwijderen van invasieve soorten het proces versnellen.
 • Talrijke co-voordelen: Naast CO2-opslag levert restauratie positieve effecten op zoals behoud van biodiversiteit, verbeterde waterkwaliteit, gezondere bodem en ondersteuning van lokale gemeenschappen.
 • Hoge prioriteit: Project Drawdown beschouwt deze oplossing als uiterst belangrijk vanwege het potentieel en de co-voordelen.

Aanvullende informatie:

 • De internationale gemeenschap streeft ernaar om tegen 2030 350 miljoen hectare gedegradeerde bosgrond te herstellen.
 • Schattingen suggereren een potentiële CO2-opslag van 1,7-2,9 gigaton tegen 2030.
 • Wettelijke bescherming van herstelde bossen is cruciaal voor succes op lange termijn.

Projectvalidatie

Je kunt dit project volgen op Restor voor projectupdates en voortgang via satellietbeelden.

ICUN Rode Lijst

De staat van onze biodiversiteit kan voor een groot deel worden bepaald door te kijken naar de IUCN-Rode Lijst. De lijst is opgesteld in 1963 als ’s werelds grootste lijst van statusbeoordelingen over de instandhouding van planten-, diersoorten en schimmels. De lijst wordt onderhouden door de IUCN en jaarlijks opnieuw geëvalueerd.

Lees meer 

In de zuidelijke hooglanden van Tanzania leven verschillende opmerkelijke soorten die op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten van de IUCN staan. Hier zijn enkele belangrijke voorbeelden:

Afrikaans Zwarthout (Dalbergia melanoxylon): Deze boom, die zeer gewaardeerd wordt om zijn dichte, donkere hout, staat op de lijst van bijna bedreigde soorten. Door overexploitatie voor de houthandel staan de populaties onder grote druk.

Kipunji (Rungwecebus kipunji): Deze pas in 2003 ontdekte primaat is geclassificeerd als ernstig bedreigd. De populatie is erg klein en versnipperd, voornamelijk door verlies en achteruitgang van habitats.

Udzungwa Red Colobus (Piliocolobus gordonorum): Deze primaat, die endemisch is in de Udzungwa Mountains in de zuidelijke hooglanden, staat op de lijst van bedreigde diersoorten vanwege de vernietiging van habitats en de jacht.

Sanje Mangabey (Cercocebus sanjei): Een andere inheemse primaat in deze regio, de Sanje mangabey, is geclassificeerd als bedreigd en wordt met dezelfde bedreigingen geconfronteerd als de Udzungwa rode colobus.

Kihansi nevelpad (Nectophrynoides asperginis): Deze kleine pad kwam oorspronkelijk alleen voor in de Kihansi-kloof en staat op de lijst van uitgestorven in het wild. Er wordt echter gewerkt aan herintroductie, waarbij populaties in gevangenschap worden gekweekt voor vrijlating.

Berg dwerggalg (Paragalago orinus): Deze kleine primaat staat vermeld als Data Deficient, maar het is bekend dat hij bedreigd wordt door habitatverlies in zijn beperkte verspreidingsgebied in de zuidelijke hooglanden.

Abbott’s Duiker (Cephalophus spadix): Deze ongrijpbare antilope is geclassificeerd als bedreigd. Hij komt voor in bergwouden en wordt bedreigd door habitatverlies en de jacht.

Afrikaanse olifant (Loxodonta africana): hoewel hij wijder verspreid is, maken de olifanten in de zuidelijke hooglanden deel uit van de populatie die als bedreigd is geclassificeerd vanwege stroperij en versnippering van de habitat.

Rondo dwerggalago (Paragalago rondoensis): Deze kleine nachtactieve primaat staat op de lijst van ernstig bedreigde diersoorten en wordt ernstig bedreigd door de vernietiging van zijn habitat.

Initiatieven voor natuurbehoud zijn cruciaal in deze regio met grote biodiversiteit. De inspanningen richten zich op de bescherming van bedreigde diersoorten, het behoud van habitats en het bevorderen van duurzaam landgebruik. Organisaties werken samen met lokale gemeenschappen om ervoor te zorgen dat zowel de natuurlijke omgeving als het levensonderhoud van de mensen kunnen floreren.

De zuidelijke hooglanden van Tanzania zijn niet alleen een hotspot voor biodiversiteit, maar ook een kritiek gebied voor natuurbehoud. Hun unieke mix van flora en fauna maakt het een fascinerende bestemming voor natuurliefhebbers en een vitaal gebied voor milieubescherming.

UCN kwetsbaar en bedreigd in de zuidelijke hooglanden van Tanzania

Flora in de regio

De zuidelijke hooglanden van Tanzania zijn een schatkamer vol biodiversiteit. Deze regio, die delen van Iringa, Mbeya, Njombe en Ruvuma omvat, biedt een verscheidenheid aan habitats, variërend van montane bossen en graslanden tot wetlands en miombo-bossen.

Montane bossen: In deze hooggelegen bossen groeien unieke en inheemse plantensoorten. Je vindt hier een mix van torenhoge bomen zoals Podocarpus en Ocotea en een rijke ondergroei van varens, orchideeën en mossen.

Miombo bossen: Deze bossen, gedomineerd door Brachystegia en Julbernardia bomen, zijn aangepast aan de verschillende natte en droge seizoenen van de regio. Het miombo-ecosysteem ondersteunt een verscheidenheid aan grassen, struiken en geneeskrachtige planten.

Graslanden en wetlands: Deze gebieden worden gekenmerkt door soorten als Hypericum en verschillende sedges en grassen. Wetlands, met name rond Lake Nyasa (het Malawimeer), zijn cruciaal voor het behoud van de hydrologie van de regio en de ondersteuning van waterplanten.

Fauna in de regio

Zoogdieren: De Southern Highlands zijn een toevluchtsoord voor verschillende zoogdiersoorten. Je kunt er Kaapse buffels, olifanten en verschillende soorten antilopen zoals elanden en bushbokken zien. In de regio leven ook primaten zoals de Udzungwa rode colobus en de Sanje mangabey.

Vogels: Vogelaars trekken massaal naar dit gebied om endemische soorten als de Iringa akalat en de Udzungwa bospatrijs te zien. De diverse habitats ondersteunen een reeks andere vogelsoorten, van roofvogels tot watervogels.

Reptielen en amfibieën: De hooglanden herbergen een aantal unieke reptielen en amfibieën, waaronder verschillende endemische kikkers zoals de Kihansi nevelpad. Je kunt ook kameleons, gekko’s en verschillende slangensoorten tegenkomen.

Insecten: Het insectenleven is al even divers, met talloze soorten vlinders, kevers en andere ongewervelden. De bossen en graslanden bieden een essentiële habitat voor deze wezens, waarvan vele een cruciale rol spelen in de bestuiving en als onderdeel van het voedselweb.

en reduceer CO₂