Home
Icon hamburger menu svg

Ongeplande ontbossing vermeden in de Amazone

Context

Tropische regenwouden, zoals die in het Amazonebekken, worden al lang “de longen van de aarde” genoemd. Ongeveer een derde van ’s werelds primaire tropische regenwoud (490 miljoen hectare) ligt in Brazilië en ongeveer 80% van dit tropische regenwoud ligt in het Braziliaanse deel van het Amazonebekken.

Het Amazone-regenwoud is een van de meest biodiverse habitats op aarde en herbergt 10% van alle bekende aan land gebonden soorten. Bovendien wordt er gemiddeld elke 3 dagen een nieuwe soort ontdekt in de Amazone! Er leven ook 1 miljoen inheemse mensen in het Amazone-regenwoud, dus het behoud ervan is van vitaal belang om hun gemeenschappen intact te houden.

Helaas is in de laatste 50 jaar ongeveer 25% van het Braziliaanse Amazone-regenwoud verloren gegaan, grotendeels om land vrij te maken voor landbouw, olie- en gasproductie, mijnbouw, houtkap en infrastructuur. Het tempo van ontbossing is de afgelopen 3 jaar toegenomen, en tegen het einde van 2020 bereikte het het hoogste niveau sinds 2008. Dit is zeer zorgwekkend en toont aan hoe belangrijk projecten ter bescherming van het regenwoud op dit moment zijn.

Project

Het doel van dit Braziliaanse Amazon REDD-project is het voorkomen van emissies door geplande ontbossing op een terrein in Para State, in het oostelijke Amazonegebied van Brazilië. Het landgoed omvat vijf bosgebieden: Rio Capim, Poty, Cauaxi, Sumal en Caculé, met een totale oppervlakte van meer dan 200.000 hectare. Dit project zal 27.434,9 hectare inheems bos op het terrein behouden. Bos dat eerder was aangewezen voor ontbossing om het land vrij te maken voor veeweide.

In plaats van te worden ontbost, wordt dit regenwoudgebied behouden. Er zullen beperkte bosbeheeractiviteiten worden ondernomen in het gebied onder Forest Stewardship Council®-certificering. Geschat wordt dat dit project de uitstoot van meer dan 9,4 miljoen ton kooldioxide over een periode van 10 jaar zal vermijden.

Bovendien hebben de landeigenaren zich via dit project gecommitteerd om hun werkwijze te verbeteren voor duurzame sociale ontwikkeling en de verbetering van biodiversiteit. Dit laatste is een vereiste om FSC gecertificeerd te zijn. Dit omvat ook het waarborgen en verbeteren van sociaal economische omstandigheden op de lange termijn van de werklieden en lokale gemeenschappen. Evenals vermindering van de milieu-impact van houtkap-activiteiten en het behoud van de ecologische functies en integriteit van het bos.

Verificatie

Dit project is geverifieerd door de Verified Carbon Standard. Je kunt het hier in het Verra-register bekijken.

Klimaatoplossing #38

Bosbescherming

In hun biomassa en bodem zijn bossen krachtige koolstofopslagplaatsen. Bescherming voorkomt emissies door ontbossing, beschermt opgeslagen koolstof en maakt voortdurende koolstofvastlegging mogelijk.

Voor elke hectare beschermd bos wordt de dreiging van ontbossing en degradatie weggenomen. Door nog eens 335-466 miljoen hectare bos te beschermen, kan deze oplossing tegen 2050 een CO2-uitstoot van in totaal 5,5 tot 8,8 gigaton voorkomen.

Misschien nog belangrijker is dat deze oplossing het totale beschermde bosgebied op bijna 0,98-1,1 miljard hectare zou kunnen brengen. Met als gevolg een geschatte beschermde voorraad van 179-203 gigaton koolstof; ongeveer gelijk aan meer dan 655-743 gigaton koolstofdioxide als het vrijkomt in de atmosfeer.

De voordelen van bosbehoud omvatten bescherming van de biodiversiteit, bosproducten, erosiebestrijding, bestuiving, ecotoerisme en andere ecosysteemdiensten.

van Drawdown.org

Foto's

VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

Agrocortex REDD+ vermeden ongeplande ontbossing

Als Kuwi-lid gaat uw geld naar het ondersteunen van projecten die in lijn zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Dit zijn de doelen die worden erkend door het project Restoring Forests in Kenya:

Project locatie: Para, Brazil

en reduceer CO₂