Home
Icon hamburger menu svg

Herstel van mangrovebossen in Mindanao

Projectlocatie

Mindanao is het op één na grootste eiland van de Filipijnen en staat bekend om zijn diverse ecosystemen, rijk cultureel erfgoed en complexe sociale en politieke uitdagingen.

Mindanao heeft een diverse bevolking van meer dan 25 miljoen, waaronder veel inheemse groepen met verschillende culturen en talen. Het eiland staat bekend om zijn rijke culturele erfgoed, waaronder traditionele dans, muziek en ambachten. Het eiland heeft de afgelopen decennia echter ook te maken gehad met conflicten en geweld, vooral in verband met separatistische bewegingen en terroristische activiteiten. Veel mensen in Mindanao worden geconfronteerd met armoede, ongelijkheid en beperkte toegang tot onderwijs en gezondheidszorg

Mindanao is de thuisbasis van veel verschillende gemeenschappen, elk met zijn eigen unieke tradities, gewoonten en overtuigingen. Veel van deze gemeenschappen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van de natuurlijke hulpbronnen van het eiland, zoals bossen en mariene ecosystemen. Ze zijn echter vaak kwetsbaar voor uitbuiting en marginalisering, vooral door grootschalige mijnbouw- en agribusiness-activiteiten.

Mindanao herbergt een reeks unieke ecosystemen, waaronder tropische regenwouden, mangrovemoerassen en koraalriffen. Het is ook de thuisbasis van verschillende actieve vulkanen en is kwetsbaar voor tyfoons en andere natuurrampen. Veel van deze ecosystemen worden echter bedreigd door ontbossing, mijnbouw en andere vormen van aantasting van het milieu.

In de afgelopen jaren is er een groeiende beweging geweest om deze ecosystemen te beschermen en te herstellen, waarbij veel inheemse gemeenschappen het voortouw hebben genomen bij inspanningen voor natuurbehoud.

Planting Partner

Oceanus is een milieuorganisatie zonder winstoogmerk die zich richt op het behoud en herstel van blauwe koolstofhabitats in de Filipijnen.

Blauwe koolstof is de koolstof die is opgeslagen in kust- en mariene ecosystemen. Deze ecosystemen vangen grote hoeveelheden blauwe koolstof op en slaan deze op in zowel de planten als het onderliggende sediment. Zo wordt meer dan 95% van de koolstof in zeegrasweiden opgeslagen in de bodem.

Het project

De Filipijnen herbergen enkele van ’s werelds uitgestrektste mangrovebossen, met een geschatte totale oppervlakte van ongeveer 256.185 hectare. Deze mangroven worden echter bedreigd door menselijke activiteiten zoals kustontwikkeling, aquacultuur en houtoogst.

Mangroven spelen een cruciale rol bij het beschermen van kustlijnen tegen erosie en stormvloeden, het bieden van leefgebied aan verschillende soorten en het ondersteunen van het lokale levensonderhoud door visserij en ecotoerisme. Het verlies van mangroven kan leiden tot een grotere kwetsbaarheid voor natuurrampen, afnemende vispopulaties en verlies van middelen van bestaan voor kustgemeenschappen.

De afgelopen jaren zijn er inspanningen geleverd om mangrovebossen in de Filipijnen te herstellen en te beschermen. De regering heeft verschillende beleidsmaatregelen en programma’s geïmplementeerd, waaronder het National Mangrove and Wetlands Conservation and Management Program dat tot doel heeft aangetaste mangrovebossen te herstellen en te beschermen. Verschillende ngo’s zoals Oceanus werken ook aan het herstel en de bescherming van mangroven.

In totaal wordt 138 hectare mangroven voor deze gemeente hersteld en beschermd door de lokale overheid van Cagwait en Oceanus. Er is nu nog maar 138 hecatare mangroven over in de gemeente, die ooit ongeveer 500 hectare omvatte. Het planten begint in de polygoon hieronder en verplaatst zich vervolgens naar aangelegen locaties. Om deze locatie verder te ontwikkelen zal Kuwi.org financiële steun verlenen.

Herstel van kustmoerasgebieden

Zeegrassen, mangroven en kwelders verhogen allemaal de hoeveelheid koolstof die is opgeslagen in de bodem en het plantenleven aanzienlijk. Hun conservering voorkomt verslechtering en onderhoudt hun koolstofputten.

Projectvalidatie

Dit project is niet gecertificeerd voor carbon rechten. Je kunt dit project volgen op Restor voor projectupdates en de voortgang via satellietbeelden.

Project SDG's

Als Kuwi lid gaat jouw geld naar het ondersteunen van projecten die in lijn zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Voor dit project zijn onderstaande doelen erkend. 

📷 foto's

Flora in Cagwait

Cagwait is de thuisbasis van een breed scala aan plantensoorten, waaronder veel die voorkomen in het tropisch regenwoud van Zuidoost-Azië. De vegetatie van de stad bestaat grotendeels uit kokospalmen, bananenplanten en andere fruitbomen, evenals verschillende soorten hard- en zachthoutbomen.

Het gebied rond Cagwait herbergt ook verschillende soorten varens, mossen en orchideeën, die gedijen in de vochtige en regenachtige omstandigheden van de regio. Sommige van de planten die in het gebied worden gevonden, worden ook door lokale gemeenschappen voor medicinale doeleinden gebruikt, waaronder gember, citroengras en guave.

Over het algemeen is de flora in Cagwait een belangrijk onderdeel van de natuurlijke omgeving van de stad en ondersteunt ze het levensonderhoud en het welzijn van lokale gemeenschappen.

Fauna in Cagwait

Cagwait is de thuisbasis van een breed scala aan dieren in het wild, met veel soorten die voorkomen in de omliggende bossen, rivieren en kustgebieden.

De regio staat bekend om zijn rijke mariene biodiversiteit, met verschillende vissen, schaaldieren en weekdieren in de wateren rond Cagwait. Deze soorten vormen een belangrijke bron van voedsel en levensonderhoud voor lokale gemeenschappen.

De stad is ook de thuisbasis van verschillende landdieren, waaronder apen, wilde zwijnen en verschillende soorten vogels. In de nabijgelegen bossen is het mogelijk om verschillende soorten reptielen, amfibieën en kleine zoogdieren, zoals vleermuizen en eekhoorns, te vinden.

De fauna in Cagwait een belangrijk onderdeel van de natuurlijke omgeving van de stad en ondersteunt het levensonderhoud en het welzijn van lokale gemeenschappen. Net als veel andere delen van de Filipijnen worden de dieren in het wild in Cagwait echter bedreigd door vernietiging van habitats, overbevissing en andere menselijke activiteiten.

ICUN rode lijst

De staat van onze biodiversiteit kan voor een groot deel worden bepaald door te kijken naar de IUCN-Rode Lijst. De lijst is opgesteld in 1963 als ’s werelds grootste lijst van statusbeoordelingen over de instandhouding van planten-, diersoorten en schimmels. De lijst wordt onderhouden door de IUCN en jaarlijks opnieuw geëvalueerd.

Lees meer 

Op de rode lijst van de IUCN staan verschillende soorten die op het eiland Mindanao voorkomen. Er zijn verschillende boomsoorten die hierin zijn opgenomen op de IUCN-Rode Lijst. Veel van deze boomsoorten worden als bedreigd beschouwd als gevolg van verlies van leefgebied, ontbossing en andere factoren zoals houtkap en mijnbouwactiviteiten. De voornaamste boomsoorten op de lijst zijn:

Filipijnse teak:
Deze boomsoort is endemisch in de Filipijnen en wordt als bedreigd beschouwd vanwege verlies van leefgebied en overexploitatie vanwege zijn waardevolle hout.

Apitong
Apitong, een grote boomsoort die belangrijk is voor de houtproductie, staat op de rode lijst van de IUCN als kwetsbaar vanwege ontbossing en verlies van leefgebied.

Jakal
Yakal, een andere belangrijke houtsoort, staat als bedreigd op de rode lijst van de IUCN vanwege ontbossing en overexploitatie van het hout.

Lauan
Verschillende soorten lauan-bomen, die belangrijk zijn voor de productie van hoogwaardig hout, staan op de rode lijst van de IUCN als kwetsbaar of bedreigd. Deze soorten worden bedreigd door habitatverlies en overexploitatie voor hout.

De voornaamste bedreigde diersoorten die op Mindanao zijn:

Filippijnse adelaar
De Filippijnse adelaar, die endemisch is voor de Filippijnen, is een ernstig bedreigde diersoort en de grootste adelaar ter wereld. De soort komt voor in beboste gebieden op Mindanao en een paar andere eilanden in het land.

Spookdiertjes
Mindanao is de thuisbasis van verschillende soorten spookdiertjes, dit zijn kleine primaten die endemisch zijn voor de Filippijnen. Deze soorten, waaronder het Filipijnse spookdiertje (Tarsius syrichta), staan op de rode lijst van de IUCN als kwetsbaar of bedreigd vanwege verlies en versnippering van hun leefgebied.

Krokodillen
In de rivieren en kustgebieden van Mindanao zijn twee soorten krokodillen te vinden. De Filipijnse krokodil (Crocodylus mindorensis) wordt vermeld als ernstig bedreigd, terwijl de zoutwaterkrokodil (Crocodylus porosus) wordt vermeld als kwetsbaar.

Mindanao bloedend hart duif
Deze duif is endemisch voor Mindanao en staat als kwetsbaar op de rode lijst van de IUCN vanwege verlies van leefgebied en jacht.

Mindanao vliegende eekhoorn
Deze soort vliegende eekhoorn komt alleen voor op het eiland Mindanao en staat op de lijst als kwetsbaar vanwege verlies van leefgebied.

en reduceer CO₂