Home
Icon hamburger menu svg

De kracht van mangrove


Mangroven zijn een soort moerasplanten aan de kust. Ze komen voor in tropische en subtropische gebieden over de hele wereld. Ze worden vaak aangetroffen in gebieden met een hoge grondwaterstand en schommelende getijden. Als geen andere boom heeft deze soort de kracht om zout water te verdragen en te gedijen in ruwe kust omgevingen.

Mangroven zijn om meerdere redenen belangrijk, maar ze vormen vooral een sleutelrol in de strijd tegen klimaatverandering.

Koolstofputten

Een van de belangrijkste manieren waarop mangroven de klimaatverandering bestrijden, is door koolstofvastlegging. Ze kunnen grote hoeveelheden CO₂ opslaan in hun wortels, stengels en bladeren, wat helpt om de hoeveelheid CO₂ in de atmosfeer te verminderen. Mangroven slaan naar schatting tot drie keer meer koolstof per hectare op dan andere soorten bossen. Hiermee vormen ze een natuurlijke put voor koolstof, dit zorgt ervoor dat ze zeer effectief CO₂ uit onze atmosfeer kunnen absorberen en opslaan.

Kustbescherming

Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Mangroven helpen kustlijnen te beschermen tegen de gevolgen hiervan. Met hun wortels verankeren en verstevigen ze de kust, dit maakt mangroven een belangrijke buffer tegen de erosie en overstromingen die het gevolg kunnen zijn van een stijgende zeespiegel. Daarbij vormen mangroven een natuurlijke barrière die kustlijnen kan beschermen tegen stormen en ander onstuimig weer.

*Afbeelding aangepast van The Global Value of Mangroves for Risk Reduction

biodiversiteit

Een andere manier waarop mangroven de klimaatverandering bestrijden, is door hun rol bij het ondersteunen van de biodiversiteit. Mangroven zijn de thuisbasis van een grote verscheidenheid aan planten en dieren, waaronder vissen, krabben, vogels en reptielen.

Velen soorten zijn bedreigd, waaronder: 

Mangrove planten en de gemeenschap


Bij duurzaam beheer bieden mangroven veel mogelijkheden om in het levensonderhoud te voorzien van lokale gemeenschappen die kunnen helpen om deze waardevolle kustecosystemen intact te houden. Onder andere het verzamelen van schelpdieren, vissen en bijenteelt zijn kansen waar gemeenschappen die naast mangroves leven kunnen profiteren van een bloeiend mangrovebos.

Mangroven bieden gemeenschappen ook kansen voor indirecte inkomsten. Deze bomen en hun enorme wortelsystemen dienen als een beschermende schuilplaats voor kwetsbaar jong zeeleven terwijl ze groeien en volwassen worden, inclusief jonge haaien, tandbaarzen en papegaaivissen die vervolgens naar koraalriffen zwemmen zodra ze groot genoeg zijn geworden. Deze levenscyclus ondersteunt zowel de biodiversiteit als het levensonderhoud van de gemeenschap door duurzaam uitgevoerd rif-toerisme en offshore visserij.

Omdat extreme weersomstandigheden als gevolg van het klimaat blijven verergeren is kustbescherming ook een belangrijk voordeel voor gemeenschappen. De strakke groei van in elkaar grijpende mangrovewortels en -takken onderbreekt stijgend water en grote golven.

Wat doet Kuwi.org?

Kuwi.org werkt actief aan herstel en behoud van mangroven. Al jaren steunen we het ‘Massive Mangrove planting’ project van Eden. We steunen ook diverse andere projecten zoals ‘Mangroven voor gemeenschappen en klimaat’ waarbij we samenwerken met gemeenschappen en andere partners in vier landen: Mexico, Madagaskar, Fiji en Colombia. De fondsen hebben als doel het beheer van 2,47 miljoen hectare mangroven te beschermen, te herstellen en te versterken, waardoor naar schatting 1 miljard ton koolstof wordt verwijderd en 300.000 mensen die langs deze kustbossen leven, worden beschermd.