Home
Icon hamburger menu svg

CO₂ kredieten in Jip-en-janneketaal

Voor wie de termen emissierechten en CO2 kredieten nieuw zijn is het goed om even een overgesimplificeerd voorbeeld te schetsen.

Eén CO₂ krediet gelijk aan één ton CO₂. Een CO₂ krediet is dus eigenlijk een papiertje waar op staat dat jij het recht heb om één ton CO₂ uit te stoten.

Stel je voor, je plant twee bomen, dan heb jij éen CO2 krediet gecreëerd. Twee bomen nemen namelijk ongeveer één ton CO₂ op. Als je vervolgens op vakantie gaat naar Spanje, dan heb je je vliegreis gecompenseerd.

Als je zelf geen vakantieplannen hebt, maar je buurman wil graag naar Spanje. Dan kun je hem jouw CO₂ krediet verkopen, zo vliegt je buurman alsnog klimaatneutraal naar Spanje.

In feite betekenen de termen, CO₂-krediet, CO₂-compensatie, koolstofkrediet, carbon credits allemaal bijna hetzelfde.

In het echt is het natuurlijk niet zo simpel, een officieel CO₂ krediet moet aan allerlei standaarden en normen voldoen. Als het niet aan de normen voldoet is het geen CO₂ krediet en kan het ook niet worden verhandeld.

Verplichte CO₂-compensatie

Er zijn wereldwijd verschillende emissiehandelssystemen. Naast Nederland zijn er nog 29 andere Europese landen die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). Dit geldt voor circa 10.000 Europese bedrijven die samen verantwoordelijk zijn voor 45% van de CO2-uitstoot in de EU. Hiermee is het EU ETS ’s werelds grootste emissiehandelssysteem.

Aan het EU ETS nemen ongeveer 400 Nederlandse bedrijven deel. Deze groep is primair verantwoordelijk voor ruim de helft van de Nederlandse uitstoot. Om te voorkomen dat industrieën hun productie naar het buitenland verplaatsen en daardoor effectief meer CO2 uitstoten, krijgen ze in bepaalde gevallen een deel van hun emissierechten gratis.

Vrijwillige CO₂-compensatie

Vandaag de dag geldt verplichte CO2-compensatie alleen voor de paar aller grootste uitstoters. Naar verwachting zal dit snel veranderen, want het draagvlak hiervoor groeit, zo onderzocht TNO. Dit merken we ook bij kuwi.org, we helpen tenslotte individuen en bedrijven met zogenoemde vrijwillige CO₂-compensatie.

Draagvlak emissiehandelsysteem (TNO)

Steeds meer bedrijven en individuen sluiten zich aan bij Kuwi.org om vrijwillig hun uitstoot te reduceren en compenseren. Samen laten we zien dat we niet op wetgeving hoeven te wachten.

De vrijwillige CO₂ kredieten voldoen aan dezelfde normen als verplichte kredieten. Het verschil is alleen dat niemand verplicht is om vrijwillig emissies te compenseren.

De kredieten die wij aanbieden voldoen aan de hoogste normen zoals gesteld door de Nederlandse Emissieautoriteit (nea), Verra en de Gold Standard.

Type CO₂-kredieten

De kredieten komen uit milieuprojecten over de hele wereld die bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Deze projecten genereren koolstofkredieten die kunnen worden gebruikt om de uitstoot van bedrijven te compenseren.

Koolstofkredieten kunnen worden gegroepeerd in twee grote categorieën:

  • vermijdingsprojecten (Hiermee wordt de uitstoot van broeikasgassen volledig voorkomen en daardoor neemt het volume van de uitgestoten broeikasgassen in de atmosfeer af)
  • Verwijder projecten (die broeikasgassen rechtstreeks uit de atmosfeer verwijderen).

Herbebossing en bescherming

De bekendste vorm is herbebossing. Door het aanplanten van nieuw bos wordt door de bomen CO₂ opgenomen. Een andere vorm is natuurverlies voorkomen, dit houdt bijvoorbeeld in dat je ervoor zorgt dat een bos niet wordt gekapt, terwijl dit wel op de planning stond. Hiermee zorg je dat de CO₂ opname door dit bos blijft behouden terwijl die anders verloren was gegaan.

Hernieuwbare energie

Investeren in Hernieuwbare energie kan door het bouwen of onderhouden van voornamelijk zonne-, wind- of waterkrachtcentrales over de hele wereld. Door in deze projecten te investeren, vergroot een bedrijf de hoeveelheid hernieuwbare energie op het net, creëert het banen, vermindert het de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en ondersteunt het de wereldwijde groei van de sector.

Gemeenschapsprojecten

Gemeenschapsprojecten helpen vaak om energie-efficiënte methoden te introduceren in onontwikkelde gemeenschappen over de hele wereld. Naast het creëren van CO₂ kredieten zijn er veel voordelen voor deze projecten. Projecten als deze helpen niet alleen hele regio’s duurzamer te maken, maar ze zorgen ook voor empowerment en onafhankelijkheid. Het helpt om die gemeenschappen uit de armoede kunnen halen. Dit betekent dat projecten die ooit puur filantropisch waren nu ook koolstofkredieten kunnen genereren.

Bijvoorbeeld het door vrouwen opgezette (WASH)-project in Ethiopië. Ze levert schoon water aan gemeenschappen door langdurig onderhoud aan boorgaten te financieren. Dit vermindert de CO₂-uitstoot doordat gezinnen niet langer brandhout hoeven te verbranden om water te koken. Dit zorgt voor minder hout gebruik waardoor lokalen bossen beschermt blijven. Hierdoor zal ook de rookvervuiling binnenshuis afnemen. Naast de gezondheids- en milieuvoordelen wordt het project volledig door vrouwen beheerd waardoor zij meer onafhankelijk worden.

wvi.org (WASH-project)

Technologische projecten

De technologie is vol in ontwikkeling, denk aan methodes om energie te maken van afval of nieuwe recycletechnieken. Daarnaast worden koolstofafvang- en opslagsystemen steeds beter waarbij CO₂ direct bij de bron wordt afgevangen en ondergronds wordt opgeslagen. Een relatief nieuwe ontwikkeling is ‘direct air capture’ waarbij een soort grote stofzuiger CO₂ afvangt. Dit laatste is echter nog erg duur en verbruikt veel energie.

Direct air capture (DAC), foto: Carbon Engineering