Earth Overshoot Day

Earth Overshoot Day is de dag van een bepaald jaar wanneer – vanaf 1 januari geteld – de mensheid wereldwijd net zoveel van de Aardse grondstoffen, voedingswaren en dergelijke heeft opgebruikt als wat de Aarde in één jaar tijd terug kan opbrengen en geproduceerde afvalstoffen kan verwerken. Earth Overshoot Day is een campagne van het Global Footprint Network.

In 2022 is deze dag 13 Mei echter voor Nederland is deze dag al op 12 april. Dit betekent dat wij nog meer uitstoten dan gemiddeld. De oorzaak hiervan is onze hoge welvaart. 

Hoe wordt dit berekend?

Om de datum van Earth Overshoot Day voor elk jaar te bepalen, berekent Global Footprint Network het aantal dagen van dat jaar dat de biocapaciteit van de aarde voldoende is om te voorzien in de ecologische voetafdruk van de mensheid. De rest van het jaar komt overeen met een wereldwijde overschrijding.

Earth Overshoot Day wordt berekend door de biocapaciteit van de planeet (de hoeveelheid ecologische hulpbronnen die de aarde dat jaar kan genereren) te delen door de ecologische voetafdruk van de mensheid (de vraag van de mensheid voor dat jaar) en te vermenigvuldigen met 365, het aantal dagen in een jaar:

(De biocapaciteit van de aarde / de ecologische voetafdruk van de mensheid) x 365 = Earth Overshoot Day

Zoals je in onderstaande infographic kan ziet is Earth Overshoot Day elk jaar vroeger. 

Aspecten waar we aan moeten werken 

Net zoals een bankafschrift inkomsten vergelijkt met uitgaven, meet Global Footprint Network de vraag van een bevolking naar en het aanbod van hulpbronnen en diensten van ecosystemen. Deze berekeningen dienen vervolgens als basis voor het berekenen van Earth Overshoot Day.

Aan de aanbodzijde vertegenwoordigt de biocapaciteit van een stad, staat of natie haar biologisch productieve land- en zeegebied, inclusief bosgebieden, graslanden, akkerland, visgronden en bebouwd land.

Aan de vraagzijde meet de ecologische voetafdruk de vraag van een bevolking naar plantaardige voedsel- en vezelproducten, vee- en visproducten, hout en andere bosproducten, ruimte voor stedelijke infrastructuur en bos om de koolstofdioxide-emissies van fossiele brandstoffen te absorberen.

Beide maten worden uitgedrukt in wereldwijde hectaren – wereldwijd vergelijkbare, gestandaardiseerde hectaren met een wereldgemiddelde productiviteit. Een hectare is gelijk aan 10.000 vierkante meter of 2,47 acres

De ecologische voetafdruk van elke stad, staat of land kan worden vergeleken met zijn biocapaciteit. Als de vraag van een bevolking naar ecologische activa het aanbod overtreft, heeft die regio een ecologisch tekort. Een regio met een ecologisch tekort voldoet aan de vraag door te importeren, zijn eigen ecologische activa te liquideren (zoals overbevissing) en/of koolstofdioxide uit te stoten in de atmosfeer.

Op mondiaal niveau zijn het ecologische tekort en de overschrijding hetzelfde, aangezien er geen netto-invoer van hulpbronnen naar de planeet is.