Home
Icon hamburger menu svg

Wat is een ESG Rapportage?

Steeds meer bedrijven en organisaties besteden aandacht aan hun impact op de wereld. Naast winstoogmerk is er oog voor mens en milieu.

Dit noemen we duurzaam ondernemen. Een belangrijke tool om duurzaamheid te meten en te communiceren is ESG-rapportage. ESG staat voor milieu (Environment), sociale verantwoordelijkheid (Social) en goed bestuur (Governance).

Wat houdt ESG-rapportage in?

In een ESG-rapportage belicht een bedrijf of organisatie haar prestaties op drie gebieden:

Milieu

 • Hoeveel energie verbruikt het bedrijf?
 • Wat is de CO2-uitstoot?
 • Hoe wordt er omgesprongen met water en afval?
 • Wat is de impact van de bedrijfsactiviteiten op de natuur?

Sociale verantwoordelijkheid

 • Hoe zijn de arbeidsomstandigheden?
 • Is er aandacht voor diversiteit en inclusie?
 • Worden mensenrechten in de toeleveringsketen gerespecteerd?
 • Hoe investeert het bedrijf in de lokale gemeenschap?
 • Wat is de maatschappelijke impact van de bedrijfsactiviteiten?

Goed bestuur

 • Hoe is de structuur van de top van het bedrijf?
 • Is de financiële verslaglegging transparant?
 • Hoe zit het met het beloningsbeleid voor bestuurders?
 • Voldoet het bedrijf aan alle regels en normen?
 • Is er aandacht voor ethiek binnen het bedrijf?

Waarom is ESG-rapportage belangrijk?

Transparantie: stakeholders krijgen een duidelijk beeld van de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf.

Verantwoording: bedrijven worden gestimuleerd om hun impact op de wereld te verkleinen.

Verbetering: door meting en evaluatie kan het bedrijf gericht stappen zetten om de prestaties te verbeteren.

Toekomstbestendigheid: aandacht voor ESG-factoren kan leiden tot een lagere risico’s en betere kansen op de lange termijn.

Duurzaam ondernemen is niet alleen goed voor de wereld, maar ook voor het bedrijf zelf. Investeerders en stakeholders zien ESG-rapportage steeds meer als een belangrijke graadmeter voor de waarde van een bedrijf.

Een heldere ESG-rapportage draagt bij aan een positief imago en kan een competitief voordeel opleveren. Kortom, ESG-rapportage is een krachtige tool om duurzaam ondernemen te bevorderen en de impact van bedrijfsactiviteiten op de samenleving en het milieu te optimaliseren.

Maak je eigen ESG-rapport in 7 stappen:

1. Bepaal wat belangrijk is:
Welke ESG-onderwerpen zijn relevant voor jouw bedrijf of organisatie? Denk aan milieu, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur. Afhankelijk van je sector, grootte en stakeholders verschilt dit per bedrijf.

2. Verzamel de juiste informatie:
Haal data op over je prestaties op de drie ESG-onderwerpen. Gebruik interne data (bijv. operationele statistieken) en externe bronnen (bijv. regelgeving, enquêtes).

3. Bepaal de prioriteiten:
Welke ESG-onderwerpen hebben de grootste impact op jouw bedrijf én zijn het belangrijkst voor stakeholders? Dit heet een materialiteitsbeoordeling.

4. Meet en beoordeel:
Gebruik de verzamelde data om te meten hoe je presteert op de ESG-onderwerpen. Gebruik zowel harde (cijfers) als zachte (meningen) indicatoren.

5. Stel doelen en maak plannen:
Bepaal waar je wilt verbeteren en maak concrete plannen met deadlines om je ESG-prestaties te verhogen.
6. Deel je bevindingen:
Maak een duidelijk ESG-rapport met de prestaties, doelen en plannen. Gebruik heldere taal, grafieken en tabellen.

7. Blijf betrokken:
Praat met stakeholders (investeerders, medewerkers, klanten) over je ESG-prestaties. Laat hun feedback je helpen om te verbeteren.

Vergeet niet:
ESG-rapportage is een continu proces. Blijf je prestaties monitoren en je doelen en plannen bijstellen. Maak het rapport relevant en beknopt. Gebruik betrouwbare data en bronnen.

 

Voorbeelden van goede ESG-rapporten

1. Unilever:
Duurzaamheidskompas 2021 (Bekijk)
Heldere structuur met focus op de 3 pijlers van Unilever’s duurzaamheidsstrategie: People, Planet, Profit. Bevat concrete doelstellingen, KPI’s en cases.
GRI-gecertificeerd.

2. ABN AMRO:
Jaarverslag 2022: (bekijk)
Integratie van ESG-aspecten in het jaarverslag.
Duidelijke toelichting op de ESG-strategie en -prestaties.
Bevat een stakeholderdialoog.

3. Philips:
Sustainability Report 2022: (Bekijk)
Onafhankelijke assuranceverklaring.
Toekomstgerichte blik met scenarioanalyse.
Duidelijke koppeling tussen ESG en bedrijfsstrategie.

4. Aegon:
Integrated Annual Report 2022: (bekijk)
Duidelijke visuele presentatie van ESG-informatie.
Bevat een ESG-gerelateerde risicomanagementanalyse.
Toegankelijke taal en infographics.

5. DSM:
Sustainability Report 2022: (bekijk
Focus op de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s).
Bevat een ‘materiality assessment’.
Duidelijke toelichting op de waardeketenbenadering van DSM.

Naast deze voorbeelden zijn er nog veel meer bedrijven die goede ESG-rapporten publiceren. Het is belangrijk om te kijken naar de specifieke kenmerken van een goed rapport, zoals:

 • Transparantie: Het rapport moet duidelijk en transparant zijn over de ESG-prestaties van het bedrijf.
 • Materialiteit: Het rapport moet focussen op de meest relevante ESG-aspecten voor het bedrijf en haar stakeholders.
 • Meetbaarheid: De ESG-prestaties moeten worden gemeten met behulp van relevante KPI’s.
 • Assurance: Het rapport moet worden gecontroleerd door een onafhankelijke partij.

Tip:

De website van de Global Reporting Initiative (GRI) biedt een handige database met ESG-rapporten van diverse bedrijven.