Home
Icon hamburger menu svg

Geen verlening voor Glyfosaat

De klok tikt! De Europese Unie staat voor de belangrijke taak om vóór 15 december 2023 een definitief besluit te nemen over de toekomst van glyfosaat. Teken onze petitie tegen glyfosaat en laat je stem horen voor een gezondere planeet!

Al in 2015 publiceerde De IARC een rapport waarin het concludeerde dat RoundUp ‘waarschijnlijk kankerverwekkend is voor de mens’

In december 2017 gaf de Europese Commissie groen licht voor glyfosaat, maar slechts voor een beperkte periode van vijf jaar, in plaats van de gebruikelijke tien jaar. Deze goedkeuring zou dus uiterlijk in december 2022 opnieuw moeten worden geëvalueerd. Vanwege een uitgebreid evaluatiedossier heeft de EU echter besloten om de goedkeuring administratief met slechts één jaar te verlengen.

Kuwi.org is tegen de verlenging van dit middel. Er bestaan voldoende biologische alternatieven die slechts iets duurder zijn in gebruik.

Glyfosaat, de omstreden onkruidverdelger, staat opnieuw in de schijnwerpers!

Glyfosaat is zeer schadelijk voor planten en insecten

Teken de petitie

Dat RoundUp kanker veroorzaakt bij proefdieren is overduidelijk aangetoond – Martin v.d. Berg hoogleraar toxicologie aan de Universiteit Utrecht

FAQ

Glyfosaat is een chemische stof die vaak wordt gebruikt als herbicide (onkruidverdelger) in de landbouw en tuinbouw om ongewenst onkruid te bestrijden. Het is ook bekend onder merknamen zoals Roundup.

Glyfosaat is controversieel vanwege zorgen over de impact ervan op het milieu en de volksgezondheid. Studies hebben gesuggereerd dat het gebruik van glyfosaat kan leiden tot bodemverontreiniging, schade aan niet-doelorganismen zoals bijen en vlinders, en mogelijke gezondheidsrisico’s voor mens en dier.

De Europese Commissie heeft glyfosaat oorspronkelijk goedgekeurd voor een periode van vijf jaar in december 2017, in plaats van de gebruikelijke tien jaar, vanwege bezorgdheid over de effecten ervan. Na vijf jaar zou de goedkeuring opnieuw worden geëvalueerd, en dat moment nadert nu snel.

Glyfosaat kan schade toebrengen aan het milieu door bodemverontreiniging, schade aan waterorganismen en het bevorderen van resistentie bij onkruid. Bovendien zijn er zorgen geuit over mogelijke gezondheidsrisico’s, waaronder verbanden met kanker en andere aandoeningen bij langdurige blootstelling.

Om de toelating van glyfosaat niet te verlengen, kun je de petitie ondertekenen en deelnemen aan bewustmakingscampagnes. Door je stem te laten horen, kun je druk uitoefenen op beleidsmakers om de risico’s van glyfosaat serieus te nemen en alternatieven voor deze stof te bevorderen.

Ja, er zijn milieuvriendelijke alternatieven voor glyfosaat beschikbaar, zoals biologische bestrijdingsmiddelen, mechanische methoden, en het bevorderen van biodiversiteit in landbouwpraktijken. Deze alternatieven helpen om de negatieve impact op het milieu te verminderen.

Als de goedkeuring van glyfosaat wordt verlengd, kan dit leiden tot voortgezet gebruik ervan in de landbouw en tuinbouw, wat de zorgen over de milieu- en gezondheidseffecten kan verergeren. Het is belangrijk om de besluitvorming te beïnvloeden om ervoor te zorgen dat veiligere alternatieven worden overwogen.

Stop Round-up met Glyfosaat