Home
Icon hamburger menu svg

Bescherming en herstel van de Pacifische kust van Colombia

Context

Colombia staat bekend om zijn rijkdom aan biodiversiteit; goed voor naar schatting 10% van de flora en fauna in de wereld. Het is een van de slechts 12 landen wereldwijd die als megadivers worden beschouwd. Alleen al de Pacifische regio van Colombia biedt onderdak aan 831 vogelsoorten, 195 amfibieën, 167 zoogdieren, 210 reptielen en 5.124 plantensoorten.

De bossen in deze regio hebben echter te maken gehad met een voortdurende afname van de biomassa, grotendeels als gevolg van illegale houtkap. Deze bossen zijn van oudsher een belangrijke bron van inkomsten voor lokale families, die periodiek hout oogsten wanneer de economische behoefte zich voordoet.

Project

Dit REDD+ vermeden ontbossingsproject is gebaseerd op de biologisch diverse bioregio Chocó-Darién. Het is bedoeld om de kwestie van ontbossing en illegale houtkap op lokaal niveau aan te pakken en 83.452 hectare land te beschermen en te herstellen.

De doelstellingen van het project zijn drieledig: de klimaatverandering verminderen door ontbossing en bosdegradatie te verminderen; bijdragen aan het behoud van biodiversiteit; en duurzame ontwikkeling van lokale gemeenschappen te bevorderen.

Maatregelen om de oorzaken van ontbossing en bosdegradatie te verlichten, omvatten ondersteuning van bestuurscapaciteit (inclusief eigendomstitels van individuele eigendommen, ruimtelijke ordening en afbakening van instandhoudingszones), het genereren van alternatieve economische activiteiten en inkomstenbronnen, en door capaciteitsopbouw op het gebied van bestuur en beheer. De resulterende afname van illegale houtkap, het herstel van reeds aangetaste bossen en de vermindering van de conversie naar ander landgebruik zal naar verwachting de emissies verminderen en de koolstofvoorraden in de bossen in de loop van de tijd vergroten.

Het project zal ook lokale gemeenschappen helpen door alternatieve, duurzame bronnen van inkomsten te promoten en door te investeren in sociale structuren zoals ontwikkelingsplanning, waterbehandeling en gezondheidszorg.

Door de jaarlijkse regenval en de topografische diversiteit is het projectgebied ongelooflijk biodivers. Deze projectactiviteit zal bijdragen aan het behoud van de rijke biodiversiteit van de regio, door langetermijnverbeteringen van de omvang en connectiviteit van natuurlijke bosbedekking.

Verificatie

Dit project is geverifieerd door de Verified Carbon Standard en de Climate, Community & Biodiversity Standards. U kunt het hier in het Verra-register bekijken. Het project wordt ook gemonitord door onze partners, Pachama, en u kunt de impactmonitoring hier bekijken.

Klimaatoplossing #5

Tropisch bosherstel

In de afgelopen decennia hebben tropische bossen te lijden gehad van uitgebreide ontginning, versnippering, degradatie en uitputting van de biodiversiteit. Ooit bedekten ze 12% van ’s werelds landmassa, nu beslaan ze slechts 5%. Door deze bossen te herstellen, krijgen ze hun functie als koolstofputten terug. Terwijl de vernietiging op veel plaatsen doorgaat, groeit inmiddels het herstel van tropische bossen. Dit kan het wel zes gigaton koolstofdioxide per jaar vastleggen.

Naarmate een bosecosysteem zich herstelt, absorberen bomen, grond, bladafval en andere vegetatie koolstof en houden deze vast. Naarmate flora en fauna terugkeren en interacties tussen organismen en soorten herleven, herwint het bos zijn multidimensionale rol:

  • Het ondersteunen van de waterkringloop
  • Het beschermen van de bodem
  • Het beschermen van leefgebieden en bestuivers
  • Het verstrekken van voedsel, medicijnen en vezels. 
  • Het geven van onderdak voor mens en dier, avontuur, en aanbidding.

van drawdown.org

Foto's

VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

Als Kuwi lid gaat jouw geld naar het ondersteunen van projecten die in lijn zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dit zijn de doelen die worden erkend door het project: Bajo Calima en Bahía Málaga (REDD+ Ongepland ontbossingsproject vermeden)

Projectlocatie: Buenaventura, Colombia

Bekijk meer projecten

en reduceer CO₂