Home
Icon hamburger menu svg

Voordelen CO₂ compensatie als bedijf

CO₂ compensatie is een methode voor bedrijven om hun ecologische voetafdruk op het milieu te verkleinen. Compenseren van CO₂ moet een aanvullende methode zijn met als doel emissies te compenseren waar je weinig tot geen invloed op hebt. Dit betekent dat je zelf al de nodige stappen neemt om je eigen emissies te reduceren.

Infographic stappen om je bedrijfs voetafduk te verkleinen

Compenseren van emissies

Voor zaken die je zelf niet of beperkt in de hand hebt, kunnen bedrijven investeren in projecten die CO₂ uit de atmosfeer verwijderen. Zo kun je helpen om je netto ecologische voetafdruk te verkleinen.

Zo kan jouw bedrijf bijvoorbeeld investeren in:

  • Herbebossing: projecten voor herbebossing en bosbehoud kunnen helpen om CO₂ uit de atmosfeer te verwijderen en op te slaan in bomen en andere vegetatie.
  • Hernieuwbare energie: Investeringen in projecten voor hernieuwbare energie, zoals wind-, zonne- en waterkracht, kunnen de uitstoot helpen verminderen door fossiele brandstoffen te vervangen door schonere energiebronnen.
  • Landbouwpraktijken: Projecten die duurzame landbouw bevorderen, zoals het verminderen van het gebruik van kunstmest en pesticiden, kunnen helpen de uitstoot van landbouwpraktijken te verminderen.
  • Afvang van stortgas: Projecten die methaangas van stortplaatsen opvangen en gebruiken, kunnen helpen de uitstoot te verminderen en een bron van hernieuwbare energie te creëren.

 

5 voordelen van CO₂ reductie

Positieve impact op het milieu

Door te investeren in CO2-compensatieprojecten steunen bedrijven rechtstreeks initiatieven om de CO2-uitstoot te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan. Dit heeft een positieve impact op het milieu en dragen effectief bij aan een duurzamere toekomst.

Ondersteuning van duurzame ontwikkeling

Veel CO₂-compensatieprojecten bevinden zich in ontwikkelingslanden en door deze projecten te ondersteunen, helpt je duurzame ontwikkelingskansen te bieden in deze gemeenschappen. Dit kan helpen om armoede terug te dringen, de toegang tot schone energie te verbeteren en banen te scheppen.

Bedrijfsreputatie

Er is een overduidelijk groeiende belangstelling van consumenten voor duurzaamheid en milieuvriendelijke producten en diensten. Door CO2-uitstoot te compenseren, kunnen bedrijven blijk geven van hun inzet voor duurzaamheid en MVO. Dit verbetert de reputatie en verhoogt het consumentenvertrouwen met als gevolg een verhoogde klantloyaliteit.

Grotere werknemersbetrokkenheid

Werknemers zoeken steeds vaker naar bedrijven die aansluiten bij hun waarden en overtuigingen. Het compenseren van de CO2-uitstoot vergroot de betrokkenheid en motivatie van werknemer. Werknemers maken onderdeel uit van jouw missie, ze werken graag voor bedrijven met een hoger doel. Ook schept een actief duurzaamheidsbeleid motivatie voor werknemers om zich te conformeren aan het duurzaamheidsbeleid, zoals minder printen en de verwarming lager zetten. Dit lijdt vervolgens weert to kostenbesparing.

Werknemers vinden dat een doel belangrijk is, maar velen respondenten zeggen dat hun bedrijf er geen heeft.

Betere betrokkenheid van stakeholders

CO2-compensatie helpt bedrijven met hun relatie tot betrokkenen in het gesprek over milieu- en duurzaamheidskwesties. Klanten, werknemers, leveranciers en de gemeenschap verlangen een actief plan om de klimaatcrises aan te pakken. Het leidt tot een meer open en transparante bedrijfscultuur en verbeterde relaties met betrokkenen.

Ook beleggers zoeken steeds vaker naar bedrijven die duurzaam en maatschappelijk verantwoord zijn. Het verkleinen van je ecologische voetafdruk kan daarom investeringen van maatschappelijk verantwoorde investeerders aantrekken.