Jouw partner in klimaatbeleid

Met kuwi.org investeer je in een breed scala aan CO₂-reductieprojecten. Vooral het aanplanten van bos en de bescherming daar van; maar ook, ontwikkelingsprojecten die zijn geënt op CO₂-reductie.  Denk hierbij aan windenergie of het voorzien biomassakachels in ontwikkelingslanden om zo het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. 

Laat jullie klimaatimpact zien

Met je eigen logboek laat zien dat je een actief duurzaamheidsbeleid voert.

Zie hieronder een voorbeeld van Hotel Boschhuis

“Iets doen aan klimaatverandering is geen optie, maar een must. Kuwi maakt dit eenvoudig”
– Marcel Porrenga- Hotel Bosschhuis

Inspiratie

Draag jullie duurzaamheidsbeleid uit, maak je impact verifieerbaar

Contact

Wil je ook helpen naar netto nul in 2050? We zijn op werkdagen bereikbaar van 9:00 – 16:30. In een gesprek lichten we graag alles toe, of stuur ons een email.

  • 020-2101713
  • b2b@kuwi.org

FAQ

Meest gestelde vragen en antwoorden

De kosten hangen samen met het aantal FTE. Dit is belangrijk om greenwashing tegen te gaan. Kuwi.org draagt de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de positieve marketing effecten van het lidmaatschap betrouwbaar en eerlijk zijn. 

Het zou bijvoorbeeld niet eerlijk zijn als een grote multinational maar een paar euro bijdraagt en toch de voordelen van een groen imago geniet.

Aantal FTE

Minimum maandbedrag

0 tot 10

15,00

11 tot 20

30,00

21 tot 30

60,00

31 tot 41

120,00 

41 tot 50

240,00

Voor bedrijven met meer dan 50 FTE is een plan op maat nodig. Neem hiervoor contact op. 

We zijn trots dat de CO₂ kredieten van kuwi.org officieel zijn erkend middels Verra of de Gold Standard. Hiermee zijn onze kredieten ook verhandelbaar middels het emissiehandelssysteem. 

Voor multinationals is er al wetgeving die dit relevant maakt. De kredieten van Kuwi voldoen aan de normen van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Om de doelstelling van 2050 te halen zal ook het MKB in de toekomst moeten deelnemen aan het CO2 krediet systeem. Aan kuwi.org heb je dus een goede partner. 

We investeren altijd 80% van iedere euro rechtstreeks in klimaatprojecten. De overige 20% is gereserveerd voor de overhead kosten. Het geld dat overblijft binnen die 20% is bestemd voor onze continuïteitsreserve.

Voor meer informatie over onze financiële roadmap en doelstellingen kun je een kijkje nemen in onze jaarverslagen

Veel bedrijven willen graag een claim maken. Bijvoorbeeld, “deze koffie is klimaatpositief” of “deze verpakking is klimaatneutraal”. 

Deze claims kunnen niet gedaan worden met de resultaten vanuit het gewone lidmaatschap. Hiervoor dien je toegewijde CO₂ kredieten af te nemen die vervolgens specifiek voor die claim worden benut. CO₂ kredieten zijn

a) goedkoper dan bomen planten en

b) geregistreerd, hierdoor is de claim dus traceerbaar. 

Ja, we hebben al veel leuke eenmalige acties gedaan. We ondersteunen graag klimaatacties en we weten inmiddels wat wel en niet goed werkt. Neem daarom vooral contact op om je idee te bespreken.