Hoi webwinkelier

Meld je hier aan voor het basislidmaatschap voor webwinkels. Je doneert hiermee maandelijks €12,50 aan stichting Kuwi.org. 

Dit houdt in dat we 80% van dit bedrag investeren in CO₂-reductieprojecten, waaronder herbebossingsprojecten. Met donaties aan Kuwi.org laat je als bedrijf zien dat je maatschappelijk betrokken bent. Het is daarbij goed om te weten dat je de giften bij de belasting kunt aftrekken. 

Pay as you go

Met pay-as-you-go betaal je verder alleen voor de bomen die je aan jouw relaties heb toegezegd. Je kunt dus geheel zelf besluiten hoe je dit toepast.

Eens per kwartaal sturen we je een betalingsverzoek. Je kunt dan zelf het verschuldigde bedrag aan ons overmaken. 

We planten altijd 100 bomen per kwartaal met dit lidmaatschap. Deze hoef je dus niet nogmaals te betalen. 

Je besluit 1 boom per order te planten. Begin april is het eerste kwartaal afgelopen. Je krijgt van ons een betalingsverzoek. 

Je hebt 1000 orders in dit kwartaal. Je bent kuwi.org daarom verschuldigd om 900 bomen te financieren. 100 zitten er tenslotte in je standaard lidmaatschap. 

Het afgesproken tarief is €0,20 per boom. Je maakt dus €180 (900 x 0,20) over naar stichting Kuwi.org. 

Dit mag je zelf bepalen. In de meeste gevallen hoef je alleen even te kijken voordat je gaat overmaken.

Blijkt het onverhoopt (bijv. door een wijziging in jullie systeem) toch moeilijk te zijn om te achterhalen hoeveel bomen je verschuldig bent. Maak dan naar eer en geweten een schatting in het voordeel van onze planeet. 

Los van je lidmaatschap mag je geheel zelf bepalen of je extra bomen plant. Ook mag je zelf bepalen hoe, waarom en wanneer je bomen plant. Zolang je maar transparant en eerlijk bent in je (marketing)communicatie. 

Wij vinden we het belangrijk om via het lidmaatschap een automatisch minimum in te stellen o.b.v. bedrijfsgrootte.  

Kuwi.org is opgericht om greenwashing tegen te gaan, door bedrijven een publiek en transparant logboek te bieden. 

Door te investeren duurzaamheid geniet je een positief imago. Wij dragen de verantwoordelijkheid dat dit imago is gebaseerd op een eerlijke bijdrage aan ons klimaat. 

We zorgen ervoor dat grote bedrijven niet zomaar een groen imago krijgen door een paar euro te investeren en dat kleine bedrijven ook een groen imago kunnen krijgen zonder hele grote investeringen te doen. 

De belastingdienst maakt onderscheid tussen twee type donaties vanuit een bedrijf. Namelijk, zakelijke donaties en niet zakelijke donaties. Alle donaties aan kuwi.org vallen onder zakelijke donaties.

Zakelijke donaties

Je kunt een gift helemaal aftrekken bij de belasting, als het een zakelijke kostenpost is. De donatie moet in wat voor vorm dan ook een positieve, nuttige bijdrage leveren aan je bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld als je doneert om CO₂-uitstoot gerelateerd aan jouw bedrijf te compenseren. Deze kostenpost is ook aftrekbaar als je in datzelfde jaar een fiscaal verlies lijdt (het verlies wordt dan vergroot).

Niet-zakelijke donaties

Een niet-zakelijke gift is een donatie uit vrijgevigheid (een niet-zakelijk motief). Bij deze niet-zakelijke donaties gelden verschillende voorwaarden voor ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen, en ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen.

Nee. Dit lidmaatschap is dagelijks opzegbaar via een email naar b2b@kuwi.org, je desbetreffende accountmanager of in je account. 

In plaats van opzeggen kun je ons ook contacteren om je lidmaatschap te wijzigen of pauzeren. 

Geen probleem. We bellen graag met de persoon in jullie organisatie die verantwoordelijk is voor de financiën. We zullen waar mogelijk altijd conformeren aan jullie gewenste werkwijzen.