Home
Icon hamburger menu svg

Klimaatpartner badge

In het kader van escalerende klimaatproblematiek is de behoefte aan collectieve actie nog nooit zo groot geweest. Kuwi.org erkent deze urgentie en gaat partnerschappen aan met bedrijven die zich inzetten voor het tegengaan van klimaatverandering. We betonen onze diepe dankbaarheid aan alle individuen die onze herbebossingsprojecten steunen. Het is echter essentieel om te erkennen dat bedrijven een aanzienlijk invloedrijkere positie innemen in de strijd om onze planeet. Bedrijven staan namelijk dichter bij de bronnen van de uitstoot van broeikasgassen (BKG). Daarom verstrekken we de Klimaatpartner-badge aan bedrijven die projecten voor herbebossing en CO₂-reductie ondersteunen.

greenwashing bestrijden

Kuwi.org is opgericht met een hoofddoel: greenwashing tegengaan. We bemerkten de urgentie om echte milieu-inspanningen te onderscheiden van louter claims en marketingtactieken. De klimaatpartner-badge is een krachtig instrument in deze strijd tegen greenwashing. Door samen te werken met bedrijven die blijk geven van een gestructureerde inzet voor herbebossing en CO₂-reductie, willen we consumenten een duidelijk signaal van authenticiteit geven. De badge helpt consumenten bedrijven te herkennen die echte en tastbare klimaatmaatregelen nemen, stelt hen in staat om weloverwogen keuzes te maken en ondersteunt bedrijven die zich houden aan hun milieuwaarden. Samen streven we naar een meer transparante en een duurzame economie, waar echte klimaatactie wordt erkend en gevierd.

Het klimaat als marketinginstrument

Een symbool van samenwerking

De Klimaatpartner-badge dient als een zichtbaar symbool van de toewijding van een bedrijf aan klimaatprojecten. Wanneer een bedrijf deze badge verdient, betekent dit dat ze structurele steun bieden aan het werk van Kuwi.org op het gebied van herbebossing en andere klimaatprojecten. Door met ons samen te werken, dragen bedrijven actief bij aan inspanningen gericht op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het herstellen van natuurlijke ecosystemen.

De koolstofput van de natuur herstellen

Herbebossing speelt een cruciale rol in de strijd tegen klimaatverandering. Bomen fungeren als koolstofputten van de natuur, ze absorberen koolstofdioxide uit de atmosfeer en slaan het op in hun biomassa. Door herbebossingsprojecten te ondersteunen, helpen bedrijven het vermogen van de aarde om broeikasgassen te absorberen te vergroten, waardoor de gevolgen van klimaatverandering worden verzacht. De klimaatpartner-badge erkent de toewijding van een bedrijf om deze belangrijke ecosystemen te herstellen.

Verantwoordelijkheid nemen voor emissies

CO₂-reductie en vermijding is een ander essentieel aspect van het klimaatpartner-programma. Bedrijven die de badge verdienen, zijn actief betrokken bij het compenseren van hun CO₂-uitstoot door te investeren in projecten die CO₂ uit de atmosfeer verminderen of verwijderen. Deze projecten kunnen initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie, methaanafvang of bebossingsprogramma’s omvatten. Door hun uitstoot te compenseren, nemen bedrijven de verantwoordelijkheid voor hun milieu-impact en dragen ze bij aan een netto vermindering van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

We willen onze hartelijke dank geven aan de bedrijven die ervoor hebben gekozen om klimaatpartner te worden om klimaatverandering tegen te gaan door middel van herbebossing en koolstofcompensatie. Door ons werk actief te ondersteunen en te investeren in duurzame initiatieven dragen ze bij aan een groenere en duurzamere toekomst. Samen kunnen we een echte en blijvende impact hebben in de strijd tegen klimaatverandering, het behoud van ecosystemen en het beschermen van het welzijn van onze planeet.

Going Above and Beyond

Hoewel de Klimaatpartner-badge de toewijding van een bedrijf aan klimaatactie erkent, kiezen sommige organisaties voor aanvullende certificaten die een uitgebreidere aanpak bieden. Deze certificaten gaan dieper in op de activiteiten van het bedrijf en richten zich op specifieke gebieden zoals productie, faciliteiten en werknemers. Ze geven een grondige beoordeling van de CO2-voetafdruk van het bedrijf en identificeren mogelijkheden voor verdere reductie en compensatie.