Home
Icon hamburger menu svg

Certificaat Klimaatneutraal bezorgd

Naarmate de vraag naar bezorging en aankopen op afstand blijft stijgen, neemt ook de behoefte aan duurzame bezorging toe. Het certificaat “Klimaatneutraal bezorgd” erkent de milieu-impact van deze activiteiten en biedt een middel om de CO₂-uitstoot die gepaard gaat met leveringen aan eindgebruikers te compenseren. In dit artikel gaan we in op de kenmerken en betekenis van het certificaat “Klimaatneutrale Bezorging”, waarbij de nadruk ligt op de toepassing ervan in de context van webshops, e-commerceplatforms en andere vormen van koop op afstand.

Certificaat beperkingen

Het is van cruciaal belang om te benadrukken dat het primair is om de uitstoot van bezorging zo veel mogelijk te verminderen. Hoewel het certificaat “Klimaatneutraal bezorgd” een waardevol mechanisme is om emissies te compenseren, is het belangrijk om te investeren in en bezorgmethode met inherent lagere emissies. Dit kan de overgang naar elektrische of hybride wagenparken omvatten, het implementeren van technologieën voor het optimaliseren van efficiënte routes en bezorging, en het verkennen van innovatieve oplossingen om de milieu-impact van het leveringen te minimaliseren.

Het is echter belangrijk om te erkennen dat onmiddellijke implementatie van methode met een lage uitstoot om verschillende redenen niet altijd haalbaar is voor bedrijven. Ten eerste kan de beschikbaarheid van geschikte infrastructuur, zoals oplaadstations voor elektrische voertuigen, in bepaalde regio’s beperkt zijn, wat de acceptatie van groenere leveringsopties belemmert. Bovendien kunnen de initiële kosten die gepaard gaan met de overgang naar emissiearme voertuigen of de uitvoering van nieuwe innovaties aanzienlijk zijn, waardoor het voor bedrijven een uitdaging wordt om dergelijke veranderingen op korte termijn door te voeren. Ten slotte kunnen logistieke beperkingen, zoals lange afstanden of specifieke leveringsvereisten, beperkingen opleggen aan de haalbaarheid van bepaalde emissiearme alternatieven.

Ondanks het streven om emissies te minimaliseren door middel van duurzame leveringspraktijken, erkent dat certificaat dat sommige emissies onvermijdelijk kunnen zijn in het huidige operationele landschap. De compensatieactiviteiten die aan het certificaat zijn gekoppeld, zijn gericht op deze onvermijdelijke emissies en zorgen ervoor dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor hun milieu-impact door geverifieerde CO₂-compensatieprojecten te ondersteunen die elders echte en extra emissiereducties opleveren. Door deze emissies te compenseren, kunnen bedrijven actief bijdragen aan wereldwijde klimaatactie en tegelijkertijd werken aan duurzaamheidsdoelstellingen op de lange termijn.

Onze inspanningen maken verschil!

We zijn verheugd getuige te zijn van de toenemende inzet voor duurzame praktijken binnen de last mile-bezorgingssector. De inspanningen van de koeriersdiensten hebben al positieve resultaten opgeleverd, wat aantoont dat de sector zich inzet voor milieuverantwoordelijkheid.

Een voorbeeld hiervan is DPD, een toonaangevende pakketbezorgdienst, die zichzelf een ambitieus doel heeft gesteld om tegen 2030 zijn volledige wagenpark over te schakelen op elektrische voertuigen. Bovendien hebben ze onmiddellijk actie ondernomen door 100% van de resterende uitstoot van hun niet-elektrische wagenpark te compenseren.

Deze proactieve aanpak toont de vastberadenheid van de industrie om haar ecologische voetafdruk te minimaliseren en de weg te wijzen naar een groenere toekomst. Dergelijke initiatieven zijn bemoedigend en getuigen van de positieve impact die collectieve inspanningen kunnen hebben op het verminderen van emissies en het bevorderen van duurzame praktijken in de bezorgsector.

Op weg naar duurzame bezorging

Certificeringscriteria

1 CO₂-uitstoot compenseren

Het primaire doel van het certificaat “Klimaatneutrale bezorging” is het compenseren van de CO₂-uitstoot die wordt gegenereerd tijdens het last-mile-bezorgproces. Hierbij wordt de uitstoot berekend die het gevolg is van transportactiviteiten, inclusief het gebruik van bestelauto’s, en het bijbehorende energieverbruik. Het certificaat moedigt bedrijven aan om te investeren in geverifieerde CO₂-compensatieprojecten die echte en aanvullende emissiereducties in andere sectoren opleveren, waardoor de milieu-impact van hun leveringen wordt geneutraliseerd.

Lees ook

2 Focus op bezorging naar de consument

Het certificaat legt een specifieke nadruk op de last-mile leveringsfase, waar doorgaans de grootste milieu-impact optreedt. Dit omvat het laatste transporttraject van distributiecentra of lokale knooppunten tot aan de deur van de eindconsument. Door de inspanningen te concentreren op deze kritieke fase, beoogt het certificaat de emissies aan te pakken die rechtstreeks verband houden met het leveringsproces en duurzaamheid te bevorderen binnen de snelgroeiende sectoren van e-commerce en aankopen op afstand.

3. Webshops en E-commerceplatforms

Het certificaat “Klimaatneutraal bezorgd” is vooral relevant voor webshops, e-commerceplatforms en bedrijven die zich bezighouden met online retail. Deze bedrijven zijn vaak sterk afhankelijk van transportdiensten om producten aan klanten te leveren, wat leidt tot een aanzienlijke CO₂-uitstoot. Het certificaat biedt bedrijven een waardevolle kans om hun leveringsgerelateerde emissies te compenseren en hun inzet voor duurzaamheid te tonen, wat bijdraagt aan een groener bezorgmarkt.

Emissies verminderen is altijd beter dan compenseren!

5. Transparantie en verificatie

Transparantie en verificatie zijn noodzakelijke onderdelen in het certificeringsproces. Bedrijven die deze certificering nastreven, moeten hun leveringsgerelateerde emissies, compensatieactiviteiten en bijbehorende gegevens transparant rapporteren. Onafhankelijke verificatie zorgt voor de geloofwaardigheid van deze gerapporteerde inspanningen en biedt zekerheid aan belanghebbenden. Duidelijke rapportage en verificatie zorgen voor vertrouwen in het CO₂-compensatieproces, waardoor consumenten weloverwogen keuzes kunnen maken en milieubewuste bedrijven kunnen ondersteunen.

Tot slot

Het certificaat “Klimaatneutrale bezorging” biedt een waardevol middel voor bedrijven om de milieu-impact van hun leveringen aan te pakken. Door de CO₂-uitstoot te compenseren en duurzaamheid in het leveringsproces te bevorderen, kunnen bedrijven hun duurzaamheidsbeleid verbeteren en hun processen afstemmen op een groenere toekomst.

Het certificaat stelt bedrijven niet alleen in staat om te voldoen aan de toenemende vraag van consumenten naar milieuverantwoorde leveringen, maar stelt consumenten ook in staat om duurzame keuzes te maken. Door samenwerking, transparantie en betrokkenheid van de consument draagt het certificaat bij aan een duurzamer en klimaatvriendelijker ecosysteem voor last mile delivery.