affakkelen

affakkelen is het verbranden van de bij aardgaswinning, aardolieproductie en olieraffinage vrijkomende gassen, hoofdzakelijk methaan, ethaan en propaan.