Digestaat

Digestaat is vergiste biomassa en is een restproduct van de biogasproductie. Lees meer