Home
Icon hamburger menu svg

Toelichting klimaatdoelen

Bedrijven spelen een belangrijke rol in een duurzame toekomst. De klimaatdoelen zijn voor iedereen haalbaar en hebben een grote impact. Naast een enorme positieve impact op het milieu, bespaar je geld en bouw je aan een cultuur van duurzaamheid binnen het bedrijf.

Voeg alleen een doel aan je profiel toe als je hem echt hebt behaald. Als je bepaalde doelen nog niet hebt gehaald is dat niet erg, gebruik het als stip op de horizon om met je team ergens naar toe te werken.

Dit zijn de doelen voor bedrijven

Doel 1 Herbruikbare bekers

Wegwerpartikelen zijn slecht voor het milieu omdat ze bijdragen aan vervuiling, energie en grondstoffen nodig hebben om te produceren, afval creëren en vaak niet recyclebaar zijn. Bekertjes van karton zijn minder erg dan plastic, maar nog steeds veel schadelijker voor het milieu dan gewone afwasbare gebruiksvoorwerpen.

 • Je biedt als bedrijf geen wegwerpartikelen aan, maar afwasbare en herbruikbare bekers, lepels en ander bestek.
 • Individuele keuzes van het personeel zijn vrij, maar je bedrijf moedigt goede keuzes wel aan.

Doel 2 Papierloos kantoor

Een papierloos kantoor is goed voor het milieu omdat het papierverspilling vermindert, bomen bespaart, energie- en waterbronnen bespaart en de efficiëntie verhoogt.

 • Printen wordt in het bedrijf ontmoedigd en beperkt tot het noodzakelijke.
 • Er is een goede infrastructuur voor digitale documenten.
 • Als er wel geprint moet worden is dat op papier uit duurzame bron.

Doel 3 Thermostaat op 19 ℃

De thermostaat op 19 ℃ zetten is goed voor het milieu omdat het helpt energie te besparen, geld te besparen, de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en energie-efficiëntie aan te moedigen. Het is een eenvoudige en effectieve manier om onze impact op het milieu te verminderen.

Uiteraard mag niemand kou lijden. Toch kun je door je kantoor anders in te richten vaak toch iedereen tegemoet komen. Lees er hier meer over.

 • Het team is welwillend om een warme trui aan te trekken om zo de thermostaat op 19 ℃ te zetten.
 • Mensen die het snel koud hebben worden ondersteund met een werkplek dicht bij de warmtebron.
 • Als het niet mogelijk is om de thermostaat op 19 ℃ te zetten (bijv. om medische beperkingen) dan zoek je de laagst mogelijke temperatuur boven de 19. Het gaat niet om de 19 ℃ per se, maar om het aanpassen van je gedrag.

Doel 4 Verantwoord zakenreizen

Vergaderingen via videogesprekken zijn beter voor het milieu omdat ze reizen verminderen, energie besparen en afval reduceren. Door videovergaderingen te stimuleren verminderen we onze impact op het milieu verminderen aanzienlijk.

 • Het bedrijf heeft een goede infrastructuur voor videoconferencing.
 • Videobellen wordt aangemoedigd om de ecologische voetafdruk te verkleinen.
 • Als reizen noodzakelijk is, worden groene vervoerswijzen aangemoedigd.
 • De CO2-uitstoot van vliegreizen wordt gecompenseerd door te investeren in klimaatprojecten.

Doel 5 Dozen hergebruiken

Dit doel slaat vooral op dozen voor intern gebruik alsmede zendingen naar relaties zoals leveranciers (dus niet een betalende klant).  De meeste bedrijven (vooral winkels) snijden alle inkomende dozen plat om ze vervolgens bij het oud papier te gooien.

Zonde, want de meeste dozen kunnen tot wel vijftig keer herbruikt worden. Het hergebruiken van dozen is goed voor het milieu omdat het afval vermindert, energie bespaart, de uitstoot van broeikasgassen vermindert, geld bespaart en duurzaamheid bevordert.

 • Je bewaart dozen die nog in goede conditie zijn.
 • Je schroomt niet om iets in een hergebruikte doos op te sturen of te presenteren.
 • Voor nieuwe dozen gebruik je altijd papier uit duurzame bron.
Zelfs de eindklant zal een hergebruikte doos waarderen!

Doel 6 duurzame energie

Groene stroom wordt duurzaam opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Energiebronnen die schoon zijn, praktisch onuitputbaar en waarbij geen CO₂ vrijkomt tijdens het opwekken; zoals zon-, wind- en waterkracht. Hoewel groene stroom steeds betaalbaarder wordt, gebruikt nog steeds 63,5% van de bedrijven grijze stroom terwijl 80% van de huishoudens kiest voor groene stroom.

 • Je gebruikt groene stroom voor al je bedrijfselementen.

Doel 7 spaarzaam met energie

Dit ligt in het verlengde van het vorige doel. Dit gaat om kleine aanpassingen, investeringen als isoleren horen bij het Energie Label. Nog steeds laten veel bedrijven sluipverbruik toe en is er geen aandacht voor zaken als energiezuinige verlichting.

 • Het bedrijf stelt een duidelijk beleid vast als het gaat om energieverbruik.
 • Het bedrijf creëert bewustwording bij het personeel
 • Het bedrijf heeft alle laag hangend fruit oplossingen geïmplementeerd

Doel 8 Afval scheiden

In Nederland zijn we al goed op weg met afval scheiden. Ruim de helft van ons afval leveren we gescheiden in. Van ons huishoudelijk oud papier en glas brengen we zelfs zo’n 75 procent naar de papier- of glasbak. Door het afval te recyclen, besparen we nieuwe grondstoffen, energie en geld.

 • De organisatie houdt zich aan de wettelijk vereiste LAP3
 • Glas, papier en karton, groente-, fruit- en tuinafval (gft), klein chemisch afval, plastic, blik, drinkpakken, elektrische apparaten, grof tuinafval, bouwafval, textiel en restafval worden allemaal apart verwerkt.
 • Je organisatie bied personeel toegang tot afvalscheidingsbakken met tenminste 3 bakken (Papier, plastic en restafval)
 • De organisatie geeft voorlichting aan het personeel over welk afval in welke bak moet.

Doel 9 een groene werkplek

Veel Nederlanders met een kantoorbaan zijn 90% van hun leven binnen. Toch moeten velen nog steeds werken in hermetisch afgesloten gebouwen, met kunststof meubilair en beperkte ventilatie. Hierdoor zijn ze veel blootgesteld aan vluchtige organische stoffen (VOC’s) in de lucht. Planten zijn hiervoor de perfecte oplossing, omdat hun bladeren VOC’s absorberen en verplaatsen naar de wortels. De wortels is waar microben aan het werk gaan en ze afbreken. Onderzoek toont aan dat kamerplanten gedurende een periode van 24 uur tot 87 procent van de luchtgifstoffen verwijderen.

 • Zorg voor voldoende groen in het kantoor (de richtlijn is ongeveer 5 planten per 100 vierkante meter)
 • Zorg dat alle medewerkers die vooral binnen werken zich omgeven voelen door voldoende groen.
Wij vinden het kantoor van Just Eat een mooi voorbeeld!

Doel 10: Duurzame geschenken

Relatiegeschenken zijn het geven van geschenken aan werknemers, klanten, belanghebbenden of klanten om waardering en dankbaarheid te tonen of een betere relatie te bevorderen. Duurzame geschenken zijn belangrijk om afval te verminderen, ethische en eerlijke praktijken te ondersteunen en het verbruik van hulpbronnen te minimaliseren. Bovendien kan het geven van duurzame geschenken gesprekken over milieukwesties op gang brengen en anderen inspireren om duurzamere keuzes te maken en een duurzame levensstijl stimuleren.

 • Bij het aankoopproces wordt altijd rekening gehouden met de milieu-impact van geschenken.
 • De organisatie strooit niet met grote hoeveelheden giften van lage kwaliteit. Een pen mag best van plastic zijn, zolang die niet direct uit elkaar valt na een paar keer gebruiken.
 • Idealiter legt het bedrijf de nadruk op het milieuaspect van het geschenk om anderen te inspireren tot duurzaam schenken.
Een mooie kaars die na gebruik kan dienen als mok!