Mangrove

Een mangrove is een struik of boom die groeit in zout of brak kustwater. Mangrovesoorten zijn heel divers als gevolg van convergente evolutie in verschillende plantenfamilies. Ze komen wereldwijd voor in de tropen en subtropen en zelfs in sommige gematigde kustgebieden.

📊 Statistieken

Mangroven worden bedreigd door activiteiten van de mens, waaronder kustbebouwing, vervuiling en te veel oogsten. Naar schatting is in de afgelopen 50 jaar ongeveer 35% van de mangroven in de wereld verloren gegaan.

Hoeveel CO₂ neemt een mangroveboom op?

Studies hebben aangetoond dat mangroven 2 tot 4 keer meer koolstof vastleggen dan volwassen tropische bossen en de hoogste koolstofdichtheid bevatten van alle aan land gebonden ecosystemen.

Eden Projects heeft de gemiddelde hoeveelheid CO₂ die door één mangroveboom wordt opgenomen vastgesteld op 308 kg (0,3 ton) CO₂.

Habitat

Mangroven kunnen erg goed tegen zout water (ook wel halofyten genoemd), en zijn aangepast om te leven in barre kustomstandigheden. Ze zijn aangepast aan de zuurstofarme omstandigheden van drassige modder, maar groeien het best in de bovenste helft van het Intergetijdengebied.

Mangrove komen voor in 118 landen, de grootste gebieden met mangroven zijn te vinden in Indonesië, Brazilië en Australië.

Toepassing Mangrove

Mangroven bieden bescherming aan nabijgelegen bevolkte gebieden door erosie te voorkomen en stormvloed te absorberen tijdens extreme weersomstandigheden zoals orkanen. Ze zijn ook belangrijk voor het ecosysteem, vissen en reptielen. Hun dichte wortels helpen de bodem te binden en op te bouwen. 

Mangrove worden niet verwoest omwillen van hout of andere toepassingen. Ze worden vooral verwijderd voor kustontwikkeling. De grootste bedreiging voor de mangrovebossen  is de snel groeiende garnalenteelt. Hectare vol weelderige wetlands zijn gekapt om plaats te maken voor kunstmatige vijvers die dicht bezaaid zijn met garnalen.

Mangrove maken plaats voor Garnalenkweekerijen

Meer over de Mangrove

  • Er zijn ongeveer 80 soorten mangroven.
  • 18 miljoen hectare land werelwijd zijn Mangrove. 
  • Mangroven zijn te vinden in 118 landen
  • Mangroven bieden een verscheidenheid aan ecosysteemdiensten, ze beschermen kustlijnen tegen stormen en erosie, ze leggen koolstof vast en ze bieden leefgebied voor vissen en andere dieren.

(op de natuur gebaseerde oplossing)

Mangroven worden regelmatig een ‘A nature-based solution’ genoemd, een term die vaak wordt gebruikt om de klimaatcrisis aan te pakken. Een nature-based solutions maakt gebruik van de sterke punten die al in de natuur bestaan om de gevolgen van verandering te verzachten of aan te passen. Een van de grootste sterke punten van mangroven ligt in hun vermogen om koolstof vast te leggen en op te slaan. De modderige grond waarin mangroven leven, is extreem koolstofrijk en na verloop van tijd helpen de mangroven niet alleen om deze bodemvoorraad aan te vullen door sediment op te vangen, maar houden ze het – en de koolstof – op hun plaats. De hoeveelheid koolstof die onder deze bomen is opgeslagen, is naar schatting tot vier keer groter dan die van andere tropische bossen, waardoor deze kustbossen buitengewoon waardevol zijn in de strijd tegen klimaatverandering.

Plant deze boom