Lopende petities van Kuwi.org

11% is te weinig: alloceer meer bosgebied in Nederland. 

Meer buitenles in het basisonderwijs. 

Lopende petities van derde

Heb jij een idee voor een petitie? Mail dan naar hi@kuwi.org. Lees onderstaand artikel over hoe je effectief een petitie kan vormgeven. Het is nooit effectief om te veel petities tegelijkertijd te voeren. Kwaliteit boven kwantiteit is ook in het veld van petities erg van toepassing. 

Je kunt ook kijken op petities.nl voor petities van derde welke jij en warm hart toe draagt. 

Zijn (online) petities effectief?

Overal op internet vind je petities waarin om handtekeningen wordt gevraagd ter ondersteuning van allerlei problemen. Het lijdt geen twijfel dat het toevoegen van je naam aan een online petitie – zoals de belangenbehartigingsacties die Kuwi.org op onze website organiseert – een snelle en gemakkelijke manier is om een goed doel te steunen, maar maken petities echt een verschil?

We krijgen deze vraag veel, dus in dit artikel leggen we uit hoe het ondertekenen van een online petitie kan helpen om de goede doelen te bevorderen die voor jou belangrijk zijn.

Ja, petities kunnen effectief zijn

Petities bestonden al lang voor het internet, toen organisaties bij je aanklopten of in drukke gebieden stonden om mensen te enthousiasmeren voor hun doel.

Petities kunnen een doel helpen bevorderen door:

 • Bewustmaking en signalering van de publieke opinie aan besluitvormers, het beïnvloeden van hun beslissingen;
 • De media laten zien dat er een verhaal is dat de moeite waard is;
 • Organisaties helpen supporters te werven en mensen te identificeren die mogelijk meer betrokken willen zijn bij een kwestie; en
 • Een toegankelijke weg bieden voor activisme en maatschappelijke betrokkenheid, en mensen uitnodigen die anders misschien niet betrokken zouden zijn bij die ruimtes om deel te nemen.
Nieneke van Akker van Cordaid en Inge van Werven van ONE bij het overhandigen van de petitie en het ‘vaccinatieboekje’ aan Tweede Kamerleden.

Het verschil vandaag is dat elke organisatie of persoon online een petitie kan maken en binnen enkele minuten duizenden potentiële supporters kan bereiken- en dat is precies waarom zoveel mensen sceptisch zijn over de effectiviteit van dit soort activisme.

Bij Kuwi.org beschouwen we petities – of zoals wij ze noemen, belangenbehartiging – als een effectief middel om de stemmen van mensen in de Benelux (dat ben jij!) te versterken én deze stemmen de besluitvormers wiens keuzes ons hele leven beïnvloeden te doen bereiken. 

Het is je misschien opgevallen dat veel van de belangenbehartigingsacties die Kuwi organiseert, erop gericht zijn leden van het publiek ertoe te brengen gekozen volksvertegenwoordigers op te roepen een specifieke beslissing te nemen of een fout in onze wetten of ons beleid aan te pakken. Dit komt omdat we niet alleen het bewustzijn over een probleem willen vergroten. Ons doel is vaak om deze gekozen functionarissen concrete, afdwingbare oplossingen te bieden voor de problemen die ze moeten aanpakken en om aan te tonen dat het publiek van hen verwacht dat ze echte actie ondernemen.

Hoe Kuwi.org supporters het verschil maken

Door onze online acties te ondertekenen, hebben Kuwi-supporters belangrijke doelen geholpen om de natuur te beschermen, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het recht van de Nederlanders en Belgen op schone lucht, veilig water en een gezonde planeet te verdedigen.

Hier zijn enkele recente voorbeelden van de impact die Kuwi supporters hebben gehad door deel te nemen aan onze belangenbehartigingsacties:

 • Draagvlak creëren voor nieuwe klimaatwetgeving. Samen met soortgelijke organisaties hebben Kuwi.org aanhangers de EU-partijen ertoe aangezet wetgeving in te voeren die hen en toekomstige regeringen verantwoordelijk houden voor het bereiken van een Net-Zero uitstoot in 2050. Aanhangers zoals jij hebben de EU met succes ertoe aangezet om dit framework op te zetten, te versterken en door te geven d.m.v. de Zero Emissions Accountability Act die nu is verankerd in de wet.

   

 • Luidde de doodsklok voor thermische steenkool in de meeste West-Europese landen. Aanhangers van Kuwi.org drongen er bij de federale regeringen van het VK, Nederland, België en Frankrijk op aan om de geleidelijke afschaffing van de thermische kolenwinning te versnellen, wat de regering ertoe bracht geheel nieuwe thermische kolenmijnprojecten of uitbreidingen aan te wijzen voor een federale effectbeoordeling.

 • Omgekeerd slecht toezicht op het milieu. Aanhangers van Kuwi.org hielpen bij het versterken van de federale Impact Assessment wet en een nieuwe visserij wet. Dit zorgde voor een terugdraaiingen van een aantal schadelijke milieuwetgeving die door de vorige regering in het VK waren ingevoerd.

   

 • Versterkte bescherming Noordzeevis. Als reactie op de duizenden supporters die een pleitbezorgingsactie tekenden, kondigde voormalig minister van Visserij en Landbouw Henk Kamp aan dat in 2022 alle visvangst op bedreigde soorten moet zijn uitgefaseerd.

Waar moet je op letten voordat je een petitie tekent?

Niet elke petitie is effectief, maar degenen die dat wel zijn, hebben twee gemeenschappelijke kenmerken:

1) Een duidelijke vraagstelling. Verzoekschriften moeten tijdig worden ingediend en een meetbaar en haalbaar doel hebben om besluitvormers iets concreets te geven om mee te werken. In plaats van bijvoorbeeld de regering te vragen om ‘klimaatverandering tegen te gaan’, heeft Kuwi onze aanhangers aangemoedigd om te vragen om een totaal verbod op thermische steenkool, de belangrijkste oorzaak van de klimaatcrisis.

2) Richt je op iemand die de bevoegdheid heeft om op de vraag te reageren, zoals een overheid, organisatie, bedrijf of persoon die de petitie zal ontvangen en ernaar kan handelen.

Naast de petitie zelf is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan wie de petitie heeft gemaakt en wat hun belang is. Door te ondertekenen laat jij zien dat je zowel het goede doel als de indiener steunt, en geeft je hen ook toegang tot een aantal van jouw persoonlijke gegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer.

Je hebt een petitie getekend. Wat nu?

Petities zijn een belangrijke eerste stap in het vergroten van het bewustzijn en de steun voor een zaak. Maar onthoud, het is niet meer dan dat: een eerste stap. Een petitie moet doorgaans worden aangevuld met de activiteiten en inspanningen van veel mensen om blijvende verandering te bewerkstelligen.

Op persoonlijk niveau zijn andere acties die u kunt ondernemen om uw bijdrage aan een goed doel te vergroten, onder meer bellen of schrijven naar politici en besluitvormers, deelnemen aan protesten, sociale-mediabewegingen organiseren, vrijwilligerswerk doen, geld inzamelen voor organisaties die u steunt en uw eigen onderzoek doen om nauwkeurige informatie te verspreiden over de oorzaken waarin jij gelooft.

Meer informatie