Steun vertrouwde klimaatprojecten

Werk samen met de grootste namen

Onze partners

Onze partners hebben de capaciteit om duizenden bomen per maand te planten en scheppen banen voor duizenden mensen in kansarme gebieden. 

Jullie steun is van onschatbare waarde! 

Eden Projects

Eden Reforestation Projects is een non-profit NGO die in ontwikkelingslanden werkt aan de wederopbouw van natuurlijke landschappen die zijn verwoest door ontbossing. Eden werkt rechtstreeks met gemeenschappen die extreme armoede ervaren als gevolg van de ontbossing en vernietiging van het land dat hen ondersteunt.

 

Werkveld

Eden werkt in ontwikkelingslanden en heeft meer dan 280 projecten in tien landen. Naast bomen planten is werkgelegenheid bieden aan een belangrijk doel voor Eden. Met bijna 15.000 planters in dienst is Eden met afstand de grootste herbebossings-organisatie wereldwijd. 

Eden Reforestation Project in Kenya

📷 ©Gary Chapman 2020

One Tree Planted

One Tree Planted is een non-profitorganisatie met een focus op wereldwijde herbebossing. Als liefdadigheidsinstelling voor het milieu zetten ze zich in om iets terug te doen voor het milieu, een gezonder klimaat te creëren, de biodiversiteit te beschermen en herbebossings-inspanningen over de hele wereld te helpen. 

Werelwijd Werkveld

One Tree Planted heeft wereldwijd projecten, en met onze community steunen wij er ook enkele. Vooral de projecten met een focus op biodiversiteit genieten onze volste steun. 

One Tree Planted in Rwanda

📷 ©One Tree Planted 2019

Gaia Natuurbehoud

Gaia is een milieuorganisatie zonder winstoogmerk die zich richt op bosherstel en natuurbehoud in Vietnam. Sinds 2016 zetten ze zich in voor het behoud en de verrijking van het evenwicht en de functie van ecosystemen, het herstellen van aangetaste landschappen en het opnieuw introduceren van bedreigde diersoorten in hun natuurlijke habitat. Onze oorspronkelijke projectlocatie, een paar kilometer ten westen van Nam Định, omvat hun boomkwekerij, demonstratiebos en biologische boerderij. Deze plek fungeert ook als een rehabilitatieplaats voor een aantal bedreigde diersoorten, waaronder schildpadden en de Aziatische olifant.

Gaia’s missie is om aangetaste tropische ecosystemen te herstellen, met als kernprojecten: herbebossing, natuurbehoud en educatie.

De tropische bosbedekking is sinds het pre-industriële tijdperk met 35-50% afgenomen. Het verlies van deze bossen heeft verwoestende gevolgen op elk niveau: lokale biodiversiteit en ecosysteemfunctie, wereldwijde klimaatpatronen, maar ook voor mensen die afhankelijk zijn van de diensten die door bossen worden geleverd, waaronder schoon water, schone lucht, medicijnen en voedsel.

Tussen 1900 en 2006 is het bosareaal in Vietnam afgenomen van naar schatting 85% tot minder dan 25%. Deze snelle ontbossing kan worden verklaard door twee hoofdoorzaken: de oogst van lucratief hout zoals teak- en palissanderhout en een sterke toename van het landgebruik in de richting van stedelijke ontwikkeling en landbouw om de snelgroeiende bevolkingsgroei van Vietnam te ondersteunen.

Het is ons doel om praktische, beproefde methoden voor bosherstel te implementeren om de schade als gevolg van ontbossing en bosdegradatie te beperken. We streven naar een optimaal evenwicht tussen wijdverbreid en effectief bosherstel. Dit wordt gemeten aan de hand van het behoud van biodiversiteit, ecologische gezondheid en koolstofvastlegging; in combinatie met het verbeteren van de economische en ecologische levenskwaliteit voor de lokale gemeenschappen in onze betrokken regio. Gaia wil een ambassadeur zijn voor bosherstel, duurzame landpraktijken en natuurbehoud in Noord-Vietnam.

Gaia Nature Conservation is op 24 augustus 2016 opgericht door de Vietnamese Union of Sciences and Technologies Associations. Gaia’s licentie voor wetenschap en technologie is op 31 augustus 2016 goedgekeurd door het Ministerie van Wetenschappen Technologie en Milieu.

Toen Gaia hun onze oorspronkelijke projectlocatie kocht, was het een aangetaste knoflook- en sojabonenkwekerij. Sinds die tijd in 2016 hebben ze het terrein van 80.000 vierkante meter veranderd in een biodivers huis voor planten en organismen.

Tussen 1900 en 2006 is het bosareaal in Vietnam afgenomen van naar schatting 85% tot minder dan 25%. Deze snelle ontbossing kan worden verklaard door twee hoofdoorzaken: de oogst van lucratief hout zoals teak- en palissanderhout en een sterke toename van het landgebruik in de richting van stedelijke ontwikkeling en landbouw om de snelgroeiende bevolkingsgroei van Vietnam te ondersteunen.

Vooral aan het eind van de twintigste eeuw was Vietnam een extreem populaire plek voor houthakkers. Hoewel het land de houtkap in 1992 verbood, was meer dan 70% van de bossen in Vietnam al volledig aangetast.

Gaia gebruikt de Framework Species Method als basis bij de herbebossingsprojecten. Ze planten tussen de 25 en 40 inheemse soorten op onze herstellocaties, afhankelijk van verschillende factoren, waaronder hoogte, gemiddelde temperatuur, bodemkwaliteit en de soortensamenstelling van het omringende ecosysteem.

Elke boom die ze planten biedt een specifieke dienst in het bos: sommige bomen leggen stikstof vast in de bodem of houden vocht vast tijdens het droge seizoen. Snelgroeiende pionierbomen bloeien in het zonlicht en verduisteren onkruid, terwijl climaxbomen langzamer groeien, maar langer leven.

Daarnaast planten ze een mix van vruchtdragende en bloeiende bomen om zaadverspreidende dieren en insecten naar het land te lokken om de biodiversiteit te verrijken en een gezonde opvolging te bevorderen.

De restauratieprojecten vereisen doorgaans 3 tot 5 jaar beheer. Ze gebruiken verschillende technieken voor geassisteerde natuurlijke regeneratie (ANR) – waaronder wieden, mulchen, verrijking, aanplant en natuurlijke bemesting – om het succespercentage van onze bomen te maximaliseren.

Na ongeveer vijf jaar neemt de natuur het over en wordt het bos zelfregulerend. Vogels en zoogdieren eten de zaden en verspreiden ze naar andere gebieden, waardoor de bossen natuurlijk groter worden. De resultaten zijn fantastisch, maar er is nog veel werk aan de winkel!

Door de oorlog heeft Vietnam een jonge bevolking. Hen voorlichten over duurzame ontwikkeling en milieukwesties is een betrouwbare manier om te zorgen voor een blijvende verandering voor toekomstige generaties. 

Het doel is om een ​​generatie Vietnamese jongeren te hebben die milieuvriendelijke manieren van leven aanmoedigt en schadelijke praktijken nalaat, zoals het verbranden van bossen, dierenmishandeling en overmatig gebruik van plastic, waar voorgaande generaties zich misschien aan hebben overgegeven.

Gaia heeft samenwerkingsverbanden met lokale scholen waar ze regelmatig kinderen betrekken bij milieuactiviteiten. Om de waarden die in de praktijk worden geleerd te cultiveren, organiseren ze regelmatig excursies naar de projectlocaties voor de kinderen. Ze planten bomen, eten biologisch fruit, leren meer over het tropische ecosysteem en bouwen een persoonlijke relatie op met de omgeving.

Naast de educatieve gemeenschap zijn ook militairen nauw betrokken bij de inspanningen en zijn ze van onbeschrijfelijke waarde voor grootschalige boomplantactiviteiten.

Gaia deelt hun kennis via geaccrediteerde stageprogrammas, en door eco-tours te organiseren op de projectlocaties. Alle hulp en betrokkenheid om deel uit te maken van dit project is welkom.

Als je Engels kan, neem dan zelf contact op met Gaia. Zo niet dan stuur even een e-mail naar hi@kuwi.org. 

Kwekerij seizoen:
Van januari tot december

Plantseizoen:
Van mei tot oktober

Gaia in Vietnam

📷 ©Le Ngan

Lindungi Hutan

Lindungi Hutan is Indonesisch voor; bescherm het bos. Het is een Indonesische stichting met een kleine groep enthousiaste jonge mensen. Middels hun crowdfundingplatform zamelen ze geld in voor herbebossing en bebossing in heel Indonesië.

Middels het crowdfunding programma “Friends of Nature” proberen ze de gemeenschap uit te nodigen om deel te nemen aan een campagne in hun eigen gebied. Zo is er betrokkenheid en zal het publiek elkaar te steunen en elkaar te helpen in het belang van natuurbehoud.

Met Friends of Nature kan iedereen een campagne ondersteunen door donaties te doen die zullen worden gebruikt voor de aankoop van zaden, aanplanting, onderhoud en zelfs monitoring van de bosomstandigheden.

De partners zijn boeren en gemeenschappen rond het bos. Alle partijen hebben dezelfde verantwoordelijkheid voor milieubehoud, ze proberen samen te werken met alle entiteiten zoals de overheid, bedrijven, academici, gemeenschappen en de hele gemeenschap om betrokken te zijn bij een gedeelde visie op het vergroenen van Indonesië.

Lindung Hutan

Tist.org

TIST is opgericht in 1998, en is een bekroond herbebossingsprogramma. Grow Clean Air is hun marketingprogramma. Grow Clean Air en TIST zijn beide projecten van The Institute for Environmental Innovation (I4EI) en Clean Air Action.

TIST genereert de CO2-credits door bomen te planten en Grow Clean Air verzorgd zowel de credits als de bomen voor consumenten, bedrijven, non-profits en particulieren die een meetbaar effect willen hebben in de wereld.

 Tist werkt samen met boeren, hiermee helpen ze hen een inkomen te verdienen. Inmiddels zijn er al meer dan 23 miljoen bomen geplant door meer dan 130.000 boeren in Kenia, Tanzania, Oeganda en India, en gebruiken ze de inkomsten om het leven van hun gemeenschappen te verbeteren.

Tist kwekerij in Kenia

📷 ©Cleanairaction