Project Tist Oeganda

What’s your Reaction?
Top
1
Nice
0
Love
1
Sad
0
Oh
0

Project details

Bomen gefinancierd (2022)
bomen

Tist Oeganda

Tist.org ondersteunt kleine groepen zelfvoorzienende boeren in o.a. Oeganda om de verwoestende effecten van ontbossing, armoede en droogte te bestrijden. Boeren komen samen in kleine groepen van 6-12 en vormen clusters van 20-70 kleine groepen. Clusters komen maandelijks bijeen om uitdagingen op het gebied van landbouw, hiv/aids, voeding en brandstof aan te pakken, en om het planten van bomen te bespreken. Naarmate TIST zich uitbreidt naar meer groepen en meer gebieden, zorgt het voor meer bomen, meer biodiversiteit, meer voordelen voor klimaatverandering en meer inkomen voor meer boeren.

Oegandees

Ongeveer 280.000 hectare (een derde) van het waardevolle bos van Oeganda is gedegradeerd voor brandhout of landbouw.

Hoop

Anders dan in Tanzania staat bosbescherming in Urganda hoger op de prioriteitenlijst. In de afgelopen jaren heeft herbebossing voor het klimaat in Oeganda momentum en ze hebben de bomen om het te bewijzen. In Paibona, in het noorden van Oeganda, hebben gemeenschappen opgemerkt dat het regenseizoen korter en vertraagd is door de klimaatverandering. Door deze verschuiving zijn lokale gemeenschappen nu enthousiaster en ambitieuzer dan ooit om deel te nemen aan herbebossing en andere regeneratieve activiteiten.

Juist Oeganda

De reden dat juist Oeganda zo bewust is geworden van het belang heeft te maken met de ernst van de staat van het land. Oeganda is een van de zwaarst ontboste landen ter wereld. Een onderzoek uit 2014 voorspelde dat er in 2050 mogelijk geen bos meer is. Dit onderzoek was een wake-up-call voor de lokale bevolking en boeren.

Tist Oeganda

Het TIST-project is als sinds 2003 een groene uitzondering. Het TIST Uganda-project is een herbebossingsproject dat zich uitstrekt over een groot deel van Zuidwest Oeganda en ze werkt met kleine boerengroepen aan herbebossing en het planten van bomen in een zwaar ontbost landschap. Het project zelf bestaat uit 1.563 kleine boerenpercelen van 291 boerengroepen met 1662 individuele leden. 

Project gebieden: Bushenyi, Kabale, Kanungu, Rukungiri, Kyenjojo, Kayunga, Gulu, Soroti, Amuru, Kiryandongo, Omoro

Bijkomende voordelen

De inspanningen van Tist blijkt een grote impact te hebben gehad op talloze Oegandese gemeenschappen. Het aantal mensen in dienst van het project is niet direct gekwantificeerd, maar loopt zeker in de duizenden (zo niet tienduizenden).

De boerendeelnemers worden verdeeld in kleinere groepen boeren die mogen selecteren welke soorten ze willen planten die hun groep het beste ten goede komen. Als resultaat zijn er in totaal 33 verschillende boomsoorten aangeplant, waarvan de meeste fruitbomen. Van de 33 zijn er zes inheems, en nog minstens zes zijn waarschijnlijk bedoeld voor houtproductie (of koolstofvastlegging).

Plagen worden beheerd door een reeks natuurlijke (en zeer arbeidsintensieve) technieken, in plaats van pesticiden. De geplante boomsoorten bieden een enorm scala aan voordelen voor de gemeenschap, voedselbronnen, medicinale bronnen en hout. 

Tist Farm Oerganda (2021)

Planting partner

TIST is een bekroond herbebossingsprogramma en Grow Clean Air is het directe marketingmechanisme.

TIST genereert de CO2-credits door bomen te planten en Grow Clean Air verpakt zowel de credits als de bomen voor consumenten, bedrijven, non-profits en particulieren die een meetbaar effect willen hebben in de wereld.

Grow Clean Air en TIST zijn beide projecten van The Institute for Environmental Innovation (I4EI) en Clean Air Action Corporation.

 

"TIST-boeren verzamelen zaden, planten bomen, onderhouden bosjes, monitoren de resultaten en ontvangen 70% inkomsten uit de verkoop van dubbel gevalideerde en geverifieerde CO2-credits."