Herbebos het Amazonebekken, Brazilië

Project details

Bomen gefinancierd (2022)
bomen
What’s your Reaction?
Top
11
Nice
1
Love
4
Sad
4
Oh
1

Amazonebekken

Het jaar 2020 vestigde een nieuw record voor ontbossing in het Amazonebekken. De staat Rondonia is het belangrijkste doelwit voor illegale houtkap in het Amazonegebied. Afgelopen plantseizoen hebben we meer dan 20.000 bomen gefinancierd en we blijven dit project steunen. Dit jaar is ons doel voor dit project 25000 bomen te financieren. 

Amazonebekken

Het Amazonebekken, ook wel het Braziliaans laagland is het rivierbekken van de Amazone en haar zijrivieren. Het is een uitgestrekt laagland in het noorden van Zuid-Amerika. Het gebied ligt grotendeels in het noorden van Brazilië, maar voor een deel ook  in Venezuela, Colombia, Peru, Bolivia, Guyana en Suriname.  De totale oppervlakte is zo’n 6,3 miljoen vierkante kilometer.

Geografie

Het bekken wordt omgeven door het Hoogland van Guyana in het noorden, de Andes in het westen en het Hoogland van Brazilië in het zuiden en oosten. In vroegere geologische tijden is dit gebied een binnenzee geweest. Nadat de Andes was gevormd werd het opgevuld door de sedimenten van rivieren zoals de Amazone, de Rio Negro en de Rio Madeira.

De Amazone ontspringt in Peru en mondt na 6525 kilometer uit in de Atlantische Oceaan. Langs de Amazone ligt het Amazoneregenwoud of selva, het grootste tropische regenwoud in de wereld. Het gebied heeft een tropisch regenwoudklimaat en aan de randen een moessonklimaat.

Twee keer per jaar overstroomt dit gebied zo erg dat vele rivieren met elkaar in verbinding komen te staan. Dit gebeuren wordt het wassen van het water genoemd. Verder komen er het hele jaar door moerassen voor elk ter grootte van de Benelux. Men kan zich dan ook het Amazonebekken voorstellen als een uitgestrekt bekken dat permanent met water gevuld is.

 

 

Economie en de indianen

Vanwege de aanwezigheid van goud, uranium, ijzererts en diamant zijn veel bomen gekapt om ruimte te maken voor mijnbouw, landingsbanen en wegen. Het tropisch hardhout levert veel geld op. Veel Brazilianen zijn naar het regenwoud getrokken om akkers aan te leggen of een veeteeltbedrijf te beginnen. Met oorspronkelijke bewoners, de indianen, werd geen rekening gehouden. Door de ontbossing is meer dan één vijfde van het Amazoneregenwoud reeds verdwenen. Er zijn organisaties die het regenwoud in stand proberen te houden door diploma’s te geven aan bedrijven die goed voor het regenwoud zorgen en de indianen te leren hoe ze meer geld kunnen verdienen met het hout dat ze kappen.

Planting Rioterra (2021)

Planting partner

Rioterra is een Civil Society Organization of Public Interest (OSCIP) en een Institution of Innovation, Science and Technology (IICT) opgericht in 1999 met als doel bij te dragen aan de vorming van een kritische samenleving, zich bewust van haar sociaaleconomische en ecologische context, in staat om een ontwikkelingsmodel voor het Amazonegebied voor te stellen dat natuurbehoud en duurzaamheid combineert met de verbetering van de levenskwaliteit van de lokale bevolking. 

Het Rioterra Study Centre, opgericht in 1999, heeft tot doel bij te dragen aan een kritische samenlevingsvorming, zich bewust van haar sociaal-economische en ecologische context, en in staat om een ​​ontwikkelingsmodel voor het Amazonegebied voor te stellen dat behoud en duurzaamheid combineert met verbetering van de kwaliteit van leven voor lokale bevolking. De Rioterra is een regionale referentie geworden en heeft vandaag de dag de grootste capaciteit en kennis van bosherstel in het zuidwesten van de Amazone, met meer dan 4 miljoen bomen geplant.

CES Rioterra heeft samen met Kuwi vorig plantseizoen (2020/2021) al 25.000 bomen geplant in Rio Preto Jacundá Extractive Reserve. Dit jaar zullen we 30.000 bomen planten in kleine boeren in de Amazone, Rondônia, Brazilië, met als doel koolstof- en herbebossingsgebieden te herstellen in overeenstemming met de Braziliaanse boscode.

De selectie van inheemse soorten van economisch belang (cacao, cupuaçu, açaí, amazonenoten, andiroba) is bedoeld om het gezinsinkomen van de traditionele lokale bevolking te verhogen. Ons project maakt het dus mogelijk om de lokale bevolking te ondersteunen in de richting van een duurzame productiemethode.

Naast koolstofopslag, komt het in grote hoeveelheden vrij in de atmosfeer door het kappen en verbranden van het Amazonewoud. De voordelen van herbebossing zijn talrijk: bodemherstel, nutriëntenkringloop, behoud van tropische biodiversiteit en verbetering van de waterkringloop.

Brazilië is een groot Zuid-Amerikaans land. Het stroomgebied van de Amazone omvat een uitgestrekt tropisch bos, de thuisbasis van diverse dieren in het wild, een verscheidenheid aan ecologische systemen en uitgebreide natuurlijke hulpbronnen die tal van beschermde habitats beslaan. Dit unieke ecologische erfgoed maakt Brazilië tot een van de meest biodiverse landen en is het onderwerp van aanzienlijke wereldwijde belangstelling en discussie over ontbossing en milieubescherming.

Het herbebossingsproject bevindt zich in de staat Rondônia, in het zuidwestelijke Braziliaanse Amazonegebied. Begin jaren negentig werd slechts 2% van de bossen in Rondônia gekapt; nu is 28,5% van het woud vernietigd, het hoogste percentage van alle Amazone-staten. De staat Rondônia maakt deel uit van de “boog van ontbossing”, die verwijst naar deze uitgestrekte Amazonegebieden waar de landbouwgrens en ontbossing de afgelopen decennia aanzienlijk zijn toegenomen.

 

Het Rioterra Study Centre, opgericht in 1999, heeft tot doel bij te dragen aan een kritische samenlevingsvorming, zich bewust van haar sociaal-economische en ecologische context, en in staat om een ontwikkelingsmodel voor het Amazonegebied voor te stellen dat behoud en duurzaamheid combineert met verbetering van de kwaliteit van leven voor lokale bevolking. De Rioterra is een regionale referentie geworden en heeft vandaag de dag de grootste capaciteit en kennis van bosherstel in het zuidwesten van de Amazone, met meer dan 4 miljoen bomen geplant.

CES Rioterra samen heeft Kuwi vorig jaar 25.000 bomen geplant in Rio Preto Jacundá Extractive Reserve.

In de ontboste gebieden, die hun veerkracht aanzienlijk hebben aangetast, zal “totale beplanting” worden uitgevoerd. Deze techniek bestaat uit de introductie van 1.111 bomen/hectare inheemse soorten.


Vanwege de grootte van het plantgebied wordt het aanbevolen om tractoren en andere machines te gebruiken om de grond voor te bereiden om een hoog rendement te behalen en de kwaliteit van de bosbouw te garanderen.


Grondbewerking en bemesting zijn de belangrijkste grondbewerkingen. De ondergrond wordt uitgevoerd met behulp van specifieke machines, die verantwoordelijk zijn voor het verdichten van de ondergrond om het wortelstelsel van de zaailingen te helpen ontwikkelen.
Deze aanplant is heterogene herbebossing met essentiële inheemse soorten, met zaailingen geproduceerd in buizen op de kwekerij van CES Rioterra (Itapuã do Oeste, Rondônia). De gaten worden handmatig gegraven en de bomen worden ook handmatig geplant door de traditionele bevolking.

Kwekerij seizoen:
Van januari tot december


Plantseizoen:
Van november tot januari