Help mee aan het herstel van leefgebied voor Slow Lori's veroorzaakt door bosbranden

Project details

Bomen gefinancierd (2022)
bomen
What’s your Reaction?
Top
9
Nice
1
Love
4
Sad
2
LOL
0
Oh
0

2021

Kuwi heeft dit project ook in 2021 ondersteund. Toen hebben we in totaal 12.350 bomen voor dit project gefinancierd, dankzij alle bedrijven die dit mogelijk hebben gemaakt. Speciale dank aan serioustissues.com die bijna 30% van het totaal heeft gefinancieerd. 

Masigit Kareumbi Park

Herstel het leeftgebied van de Slow Lori (Lestarikan Habitat Kukang)

Masigit Kareumbi jacht Park is een beschermd gebied gedefinieerd door het ministerie van bosbeheer. Maak je geen zorgen, jagen is al lang verboden in dit park en het park is momenteel een samenwerkingsprogramma van de Natural Resources Conservation (West Java) en de Facer Wilderness Society die de toekomst van dit park als bosgebied veiligstelt.

In het verleden was het park bedoeld voor de jacht op wilde zwijnen die landbouwgronden van bewoners rond het park verstoorden. Herten werden later in de zone gebracht als onderdeel van de instandhoudingsinspanningen van het park voor de biodiversiteit.

Het 12.500 hectare grote beschermde gebied zou de thuisbasis moeten zijn van verschillende wildsoorten, maar hun aantal is afgenomen, waardoor de lokale voedselketen wordt verstoord.

Het is bekend dat luipaarden hier bovenaan de voedselketen staan, hoewel ze zelden worden gespot. Hoewel de aanwezigheid van luipaarden wijst op een gezond ecosysteem, wordt de soort bedreigd door de inkrimping van zijn leefgebied. Het tekort aan natuurlijke prooien dwingt luipaarden om op gemakkelijkere doelen te mikken, ook die op nabijgelegen boerderijen.

Als de bakermat van de frisse lucht en schoon water van West-Java verdient Masigit Kareumbi een herstructurering door een humane benadering van natuurbehoud, rekening houdend met de belangen van de omliggende gemeenschappen.

Flora

Het natuurlijke bos van Masigit Kareumbi wordt gedomineerd door de soorten Sunda Eik, Saninten, Kanonskogelboom , en Rasamala. Terwijl de lagere planten bestaan ​​uit tepus, Congok, Cangkuang en vele andere. De voornaamste soorten lianen en epifyten die in dit gebied worden gevonden, zijn Seuseureuhan, Angbulu, Duivenorchidee, Maanorchidee en Kadaka.

Het gedeelte plantagebos (± 40%) wordt gedomineerd door dennen, Bamboe en Kuren.

Fauna

De soorten fauna die in het Masigit Kareumbi-gebied voorkomen, zijn onder meer: wilde zwijnen, gevlekte herten, boshond, luipaard, Junglekat, jungle hoenders , Slow lori’s, os, apen, langoer en walik. Duivenorchidee, Maanorchidee en Kadaka

Bedreigde fauna

Naast de hierboven genoemde soorten, zijn er twee belangrijke bedreigde diersoorten in dit park. De Javaanse Adelaar en de Slow Lori.

Het aantal wilde Slow Lories is in slechts 20 jaar met maar liefst 90% gedaald, tot naar schatting circa 2000 wereldwijd. De belangrijkste reden voor de achteruitgang is ontbossing en de illegale handel in wilde dieren. Dit project is daarom gericht op het herplanten van de boomsoorten die ideaal zijn voor Slow Lories. Hun voorkeurshabitat is tropisch, subtropisch regenwoud en groenblijvende, semi-groenblijvende bosgebieden vol dichte bomen en bosranden. Ze leven namelijk in boomholten van hardhoutbomen. 

Planting Bandung(2021)

Planting partner

Lindungihutan is een Indonesische stichting met een klein groep enthousiaste jonger mensen. Middels hun crowdfundingplatform zamelen ze geld in voor herbebossing en bebossing in heel Indonesië.

Stichtingsnummer 1140/HUK-PS/2021. 

(vertaald door Kuwi.org)

Middels crowdfunding proberen een oplossing te zijn door de hele gemeenschap uit te nodigen om deel te nemen aan een campagne in het gebied. Het doel is om elkaar te steunen en elkaar te helpen in het belang van natuurbehoud.

Met Friends of Nature kan iedereen een campagne ondersteunen door donaties te doen die zullen worden gebruikt voor de aankoop van zaden, aanplant, onderhoud en zelfs monitoring van de bosomstandigheden.

De voorkomende energie van crowfuding ondersteund het proces van natuurbehoud. Dit is niet voor iedereen een gemakkelijke taak, de lange reis van het dragen van zaden is een taak die alleen kan worden voltooid door mensen die niet bereid zijn om op te geven.

Het herbebossingsproces wordt niet alleen voltooid door het planten van bomen. Het volgende proces is minstens zo belangrijk. Gewassen moeten worden verzorgd door partnerboeren en gemeenschappen.

Alle resultaten van bosontwikkeling worden gerapporteerd en zijn toegankelijk via de site en onze app. 

Onze partners zijn boeren en gemeenschappen rond het bos, ze leveren de zaden en leven in de regi. Ze hebben de keuze tussen in het bos blijven en het ecosysteem behouden of het bos verlaten of erger nog, het bos vernietigen. We helpen hen om in hun kracht te blijven zonder te bezuinigen.

Het onstuitbare enthousiasme van Friends of Nature in de hele regio heeft ons aangemoedigd om een ​​forum te creëren waar ze elkaar kunnen ontmoeten en bosbeschermers worden in hun respectieve gebieden. We heben gemerkt dat we niet alleen zijn!

Alle partijen hebben dezelfde verantwoordelijkheid voor milieubehoud, we proberen samen te werken met alle entiteiten zoals de overheid, bedrijven, academici, gemeenschappen en de hele gemeenschap om betrokken te zijn bij een gedeelde visie op het vergroenen van Indonesië.