Project Tanzania

What’s your Reaction?
Top
0
Nice
0
Love
0
Sad
0
Oh
0

Project details

Bomen gefinancierd (2022)
bomen

Tanzania

Tanzania herbergt een ongelooflijk variable landschap. Het is zelfs een van de meest biodiverse landen ter wereld – duizenden soorten komen nergens anders op aarde voor. We kunnen het ons niet veroorloven ze te verliezen.  Tanzaniaanse bossen worden in toenemende mate bedreigd door het verzamelen van brandhout, de houtindustrie en commerciële landbouw.

Tanzaniaans woud

Tanzania heeft, net als veel andere Afrikaanse landen, te maken gehad met snelle ontbossing. Schattingen van de omvang en snelheid lopen echter sterk uiteen. Naar schatting heeft Tanzania in de afgelopen 20 jaar tussen de 300.000 en 400.000 hectare bos per jaar verloren. Dit is in totaal ongeveer 20% van al het bos in Tanzania

Ontbossing Tanzania

Probleem

Bossen worden platgebrand om ruimte te geven aan nieuwe landbouwactiviteiten. Hout is ook een directe bron van inkomsten, goed voor ongeveer 10 procent van de totale legale export van Tanzania.

Van het totale energieverbruik in Tanzania komt naar schatting 88 procent uit brandhout, 7 procent uit aardolie, 4 procent uit houtskool en 1 procent uit waterkracht. Dit betekent dat 92 procent van de totale energie direct afkomstig is van biomassa, waarvan een groot deel hout. Dit hout wordt grotendeels, vaak illegaal, uit lokale bossen gehaald en niet vervangen. 

Oplossing

In Tanzania moet een paradigmaverschuiving komen. In tegenstelling tot veel Zuidoost Aziatische landen hebben veel Afrikaanse landen nog weinig wetgeving op het gebied van bosbehoud. Naast bomen planten is het daarom in Tanzania zaak om het breeder in te steken. 

Door de ernstige en aanhoudende ontbossing van Tanzania roepen diverse millieu organiatie het volgende op:

  • De regering moet ontbossing tot een nationale noodsituatie verklaren.
  • Het is onvoldoende om beschermde gebieden te identificeren, de overheid moet een sterk nationaal boomplantprogramma invoeren.
  • De overheid moet het gebruik van alternatieve energiebronnen in plaats van houtskool en brandhout bevorderen.
  • De uitbreiding van landbouwgrond moet worden beperkt tot gebieden met bossen.
  • De internationale gemeenschap moet meer (ook financieel) bijdragen aan de bescherming van de Tanzaniaanse bossen.

Tist.org is de grootste milieuorganisatie in Tanzania op het gebied van herbebossing en pleit in consortium met andere milieuorganisaties voor bovenstaande punten. 

Tist Farm Tanzania (2021)

Planting partner

TIST is een bekroond herbebossingsprogramma en Grow Clean Air is het directe marketingmechanisme.

TIST genereert de CO2-credits door bomen te planten en Grow Clean Air verpakt zowel de credits als de bomen voor consumenten, bedrijven, non-profits en particulieren die een meetbaar effect willen hebben in de wereld.

Grow Clean Air en TIST zijn beide projecten van The Institute for Environmental Innovation (I4EI) en Clean Air Action Corporation.

 

"TIST-boeren verzamelen zaden, planten bomen, onderhouden bosjes, monitoren de resultaten en ontvangen 70% inkomsten uit de verkoop van dubbel gevalideerde en geverifieerde CO2-credits."