Verklaring van moderne slavernij

Als not for profit organisatie zijn wij een groep met een uitgebreide waardeketen. Onze aanpak is om langdurige partnerschappen te ontwikkelen met leveranciers wiens beleid, waarden en cultuur in lijn zijn met de onze.

Ver voorbij het minimum

Zoals verwacht mag worden van een non-profit organisatie die voornamelijk samenwerkt met andere non-profit organisaties streven wij naar veel meer dan minimale arbeidsvoorwaarden.

Kuwi.org is opgericht om te helpen in de strijd tegen klimaatverandering. Tijdens onze reis hebben we geleerd dat werkgelegenheid een onverwacht effect is van herbebossing.

De toegenomen populariteit van het compenseren van CO₂ in het westen heeft ons ervan bewust gemaakt dat dit een zeer opportuun neveneffect is dat de mogelijkheid biedt om de levenskwaliteit van vele in de onderste 10% te verbeteren.

Kuwi.org neemt deze verantwoordelijkheid zeer serieus bij het selecteren van onze aanplantpartners en Kuwi.org neemt de volledige verantwoordelijkheid en voor de gevolgen van nalatig gedrag, zoals onzorgvuldige auditing, monitoring en onjuiste validatieprocedures.

Goede arbeidsvoorwaarden omvatten ongetwijfeld zorg, een pensioenfonds, jaarlijks verlof en doorbetaling bij ziekte. Omdat het planten van bomen wordt beïnvloed door de weersomstandigheden, zorgen we ervoor dat werknemers een volledig maandelijks minimumloon krijgen, ongeacht of het weer de uitvoering van plantprojecten verhindert. Wij zijn van mening dat iedereen recht heeft op duurzaam, langdurig werk om gezinnen in staat te stellen zich te ontwikkelen en voor zichzelf te zorgen.

Onze tien geboden voor duurzaam werkgeverschap