monoculturen

monocultuur betekent dat op hetzelfde stuk grond altijd hetzelfde gewas verbouwd wordt. Er vindt geen vruchtwisseling plaats. Bekende monoculturen in de tropen zijn de plantages van onder andere oliepalm, thee en banaan.