Co2 compensatie

menu × onze projecten over kuwi.org word lid Voordelen CO₂ compensatie als bedijf CO₂ compensatie is een methode voor bedrijven om hun ecologische voetafdruk op het milieu te verkleinen. Compenseren van CO₂ moet een aanvullende methode zijn met als doel emissies te compenseren waar je weinig tot geen invloed op hebt. Dit betekent dat je […]

5 voordelen van CO2 compenseren als bedrijf Meer lezen »

menu × onze projecten over kuwi.org word lid CO₂ compensatie voor individuen Koolstofcompensatie is een manier om de hoeveelheid kooldioxide (CO₂) die een individu of organisatie produceert te verminderen. Allereerst neem je stappen om je eigen ecologische voetafdruk te verkleinen. We kennen allemaal de tips om meer met het OV te gaan, minder energie te

5 voordelen van CO2 compenseren als individu Meer lezen »

menu × onze projecten over kuwi.org word lid CO₂ kredieten in Jip-en-janneketaal Voor wie de termen emissierechten en CO2 kredieten nieuw zijn is het goed om even een overgesimplificeerd voorbeeld te schetsen. Eén CO₂ krediet gelijk aan één ton CO₂. Een CO₂ krediet is dus eigenlijk een papiertje waar op staat dat jij het recht

CO2 kredieten in Jip-en-janneketaal Meer lezen »

Wat is CO₂-compensatie Reductie van CO₂ Tip Zijn de begrippen allemaal nieuw voor je? Lees dan de vereenvoudigde versie. × Dismiss alert Simpel artikel CO₂-compensatie is een vermindering of verwijdering van de uitstoot van kooldioxide of andere broeikasgassen om de emissies ergens anders te compenseren. Offsets worden gemeten in tonnen kooldioxide-equivalent (CO₂e). Eén ton koolstofcompensatie

CO2-compensatie uitgelegd Meer lezen »