Tooltips

Digestaat is vergiste biomassa en is een restproduct van de biogasproductie. Lees meer

zelfvoorzieningslandbouw is een vorm van landbouw en bestaanseconomie waarin de boer alleen voor eigen gezin of familie gewassen verbouwt, niet om te verkopen. Een typische zelfvoorzieningsboerderij heeft een scala aan gewassen en dieren om de familie het hele jaar van voedsel te voorzien.

affakkelen is het verbranden van de bij aardgaswinning, aardolieproductie en olieraffinage vrijkomende gassen, hoofdzakelijk methaan, ethaan en propaan.

terrestrisch betekent aan land gebonden. Een bos is een terrestrisch ecosysteem in tegenstelling tot een vijver wat een aquatisch ecosysteem is. Deze termen kunnen ook worden gebruikt in verband met soorten, de terrestrische fase van een kikker is de periode van het jaar dat hij op het land verblijft.

Dit is het gebied dat onder water staat bij hoogtij, maar boven water komt bij laagtij.

Wanneer twee soorten die niet of nauwelijks verwant zijn, toch dezelfde kenmerken ontwikkelen. Bijv, zowel vissen als dolfijnen zijn gestroomlijnd, maar stammen niet direct van elkaar of van dezelfde voorouder af.

De lekkageband is het landgebied of de landgebieden rondom of grenzend aan het projectgebied waarin de basisactiviteiten kunnen worden verplaatst als gevolg van de projectactiviteiten die in het projectgebied zijn uitgevoerd (meer).

monocultuur betekent dat op hetzelfde stuk grond altijd hetzelfde gewas verbouwd wordt. Er vindt geen vruchtwisseling plaats. Bekende monoculturen in de tropen zijn de plantages van onder andere oliepalm, thee en banaan.

Hier houden we bij hoeveel bomen in welk project jij hebt geplant. Voorbeeld.

greenwashing is het zich groener voordoen dan daadwerkelijk is. Men doet alsof men weloverwogen met het milieu omgaat, maar dit blijkt vaak niet meer dan ‘een likje verf’ te zijn en niks concreets.